more_horiz
Gospodarka

Centralny Port Komunikacyjny. Zatwierdzono Plan Generalny lotniska

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2023 09:32
Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała spółka CPK. Jak dodano, określa on plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r.
CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź
CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-ŁódźFoto: Twitter/CPK

Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego określa zakładane etapy rozwoju nowego lotniska do końca 2060 r., czyli zgodnie z prognozami Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA) dot. ruchu lotniczego dla Polski.

"Plan Generalny, jeden z kluczowych dokumentów koniecznych do założenia lotniska i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, został zaakceptowany przez Ministra Infrastruktury" - przekazała spóła CPK. Jak dodano, Plan Generalny zabezpiecza tereny pod lotnisko, ale również strefy wokół lotniska, narzucając ograniczenia m.in. w wysokości zabudowy czy dot. sposobu zagospodarowania terenu.

Kolejny krok do rozpoczęcia budowy

"Zatwierdzony Plan Generalny jest warunkiem wystąpienia o tzw. promesę zezwolenia na założenie lotniska, o którą spółka CPK zwróci się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w ciągu najbliższych dni" - przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Jak dodał, promesa będzie potem jednym z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną, który następuje po otrzymaniu wyczekiwanej przez CPK decyzji środowiskowej, a poprzedza wniosek o pozwolenie na budowę.

Spółka CPK poinformowała, że przed skierowaniem do Ministra Infrastruktury wniosku o zatwierdzenie Planu Generalnego CPK na lata 2022-2060, został on skonsultowany z władzami 13 gmin z otoczenia inwestycji, pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz uzgodniony z ministrami: obrony narodowej oraz funduszy i polityki regionalnej.

"Zatwierdzony Plan Generalny jest bardzo dobrą wiadomość w kontekście zaawansowanego procesu wyboru partnera finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem lotniska CPK" - podkreśla Horała.

Spółka poinformowała, że zatwierdzony Plan Generalny Lotniska CPK na lata 2022-2060 jest zgodny z polityką transportową Polski. Koncepcja zawarta w Planie jest też spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Docelowe miejsce budowy

Plan Generalny lotniska obejmuje obszar 13 gmin z otoczenia inwestycji. W województwie mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). Natomiast w woj. łódzkim jest to gmina Bolimów (pow. skierniewicki).

Spółka przekazała, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie rozpatruje wniosek o decyzję środowiskową dla CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/MK

REKLAMA