more_horiz
Wiadomości

Müller: TK dał granicę, że w zakresie kompetencji niepowierzonych prawo krajowe ma pierwszeństwo

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021 20:30
- Polska szanuje i respektuje prawo unijne w tym zakresie, w którym kompetencje krajowe są przekazane na szczebel unijny. Ale to są wyraźnie określone kompetencje, takie jak chociażby kwestie związane ze handlem, gospodarką, przepływem towarów, usług, osób, po prostu przepisy literalnie wskazane w traktatach unijnych - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, w komentarzu do czwartkowej decyzji TK.
Rzecznik rządu Piotr Mller
Rzecznik rządu Piotr MüllerFoto: FotoNews/ FORUM

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o nadrzędności konstytucji potwierdza dotychczasowe wyroki tego sądu. Polityk przypomniał, że podobne wyroki wydawano w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, we Francji, w Czechach, Danii czy w Hiszpanii. Jak mówił, rozstrzygnięcie TK daje jasną granicę, że w zakresie kompetencji niepowierzonych UE prawo krajowe ma pierwszeństwo. 

ZOBACZ TAKŻE
EN_Trybunał Konstytucyjny 1200.jpg
Jest orzeczenie TK w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera i orzekł, że zaskarżone przez niego przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z konstytucją. Chodzi między innymi o zgodność z konstytucją przepisów unijnych w zakresie kompetencji nieprzekazanych Wspólnocie.

00:17 muller - setka eins .mp3 Rzecznik rządu Piotr Müller: rozstrzygnięcie TK daje jasną granicę, że w zakresie kompetencji niepowierzonych UE prawo krajowe ma pierwszeństwo (IAR)

Na ten aspekt zwrócił uwagę rzecznik rządu Piotr Müller. - Polska szanuje i respektuje prawo unijne w tym zakresie, w którym kompetencje krajowe są przekazane na szczebel unijny. Ale to są wyraźnie określone kompetencje, takie jak chociażby kwestie związane ze handlem, gospodarką, przepływem towarów, usług, osób, po prostu przepisy literalnie wskazane w traktatach unijnych - zaznaczył rzecznik rządu.

"Każde państwo ma kompetencje do tego, by regulować prawo krajowe"

Wyrok Trybunału kwestionuje też regulacje europejskie dotyczące umożliwienia sądom krajowym orzekanie z pominięciem konstytucji i na podstawie uchylonych norm. Sąd konstytucyjny uznał również za niezgodne z ustawą zasadniczą uprawnienie sądów krajowych do badania legalności aktów powoływania sędziów przez prezydenta oraz uchwał KRS z wnioskiem do prezydenta w tej sprawie.

Czytaj także:

Minister Piotr Müller odrzucił też zarzuty części opozycji określające wyrok TK jako krok w kierunku "polexitu". - Pojawia się pytanie jak [ci politycy] skomentowaliby wyroki, które zapadały w innych krajach członkowskich? Każde państwo ma kompetencje do tego, by regulować prawo krajowe w kompetencjach, które nie są zastrzeżone dla Unii Europejskiej i to realizuje. Stwierdzenie dotyczące rzekomego wychodzenia Polski z Unii Europejskiej jest absolutnie nieuzasadnione jest elementem pewnego rodzaju działań propagandowych ze strony niektórych przedstawicieli opozycji - ocenił rzecznik rządu.

Zdanie odrębne dwóch sędziów

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę w pełnym składzie. Wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

ms, mbl

 

Zobacz także

Zobacz także