more_horiz
Wiadomości

Zostało kilka dni. Zobacz, do kiedy trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Senior+

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2022 08:14
Do wtorku, 11 stycznia trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji rządowego programu Senior plus. Na realizację programu tworzenia i utrzymania domów i klubów seniora przeznaczono 60 mln zł. Dokumenty mogą zgłaszać samorządy w poszczególnych modułach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu.
Środki z programu Senior plus mogą być przeznaczone na tworzenie lub utrzymanie dziennych domów i klubów seniora
Środki z programu Senior plus mogą być przeznaczone na tworzenie lub utrzymanie dziennych domów i klubów senioraFoto: De Visu/Shutterstock

Senior Plus jest programem skierowanym do samorządów. Środki z programu mogą być przeznaczone na tworzenie lub utrzymanie dziennych domów i klubów seniora. Nabór ofert w tegorocznej edycji programu rozpoczął się 7 grudnia 2021 r., a zakończy się we wtorek 11 stycznia.

- Troska o seniorów nieodmiennie jest jednym z priorytetów naszego rządu. Dlatego konsekwentnie realizujemy programy, mające zapewnić im największy możliwy komfort funkcjonowania i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Jednym z nich jest Senior plus. Do 11 stycznia trwa nabór wniosków tegorocznej edycji programu, na której realizację przeznaczamy 60 mln zł - powiedziała minister Marlena Maląg.

- Cieszę się, że dzięki rządowemu wsparciu, w ramach programu Senior plus Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, seniorzy mogą aktywnie spędzać czas. Wspieranie szeroko pojętej aktywności osób starszych – zarówno fizycznej, intelektualnej, jak i społecznej – jest jednym z filarów realizowanej przez nasz rząd polityki senioralnej. Wiemy, że aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności pozwala czerpać większą satysfakcję z życia, dlatego tak zależy nam, by jak najwięcej osób starszych mogło korzystać z programów realizowanych przez ministerstwo - dodała.

Program w ramach Modułu 1. i Modułu 2.

W ramach Modułu 1. jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia. Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc., a wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc. Środki przewidziane na utworzenie lub wyposażenie dziennego domu nie mogą być większe niż 400 tys. zł, natomiast maksymalne dofinansowanie klubu seniora w tym module to 200 tys. zł.

Środki na finansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia są przyznawane w ramach Modułu 2. Samorządy mogą otrzymać nie więcej, niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu oraz do 200 zł w klubie seniora. W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Wyniki wiosną

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 18 marca.

Zobacz także: Marlena Maląg w "Sygnałach dnia"

bf

Zobacz także

Zobacz także