more_horiz
Wiadomości

Nie żyje prof. Andrzej Białkiewicz. Był rektorem Politechniki Krakowskiej

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2023 12:07
Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej - profesor doktor habilitowany inżynier architekt Andrzej Białkiewicz. Uczelnią kierował od września 2020 roku, a związany był z nią od prawie 50 lat. Miał 79 lat. Przed objęciem funkcji rektora przez dwie kadencje był prorektorem uczelni i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury.
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BiałkiewiczFoto: PAP/Art Service 2

Jak czytamy w mediach społecznościowych krakowskiej uczelni, profesor Białkiewicz pracę badawczą i dydaktyczną w obszarze architektury i konserwacji zabytków łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i architektoniczno-konserwatorskich. Był też członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń działających w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego.

"Musimy pożegnać Jego Magnificencję Rektora w połowie rektorskiej służby, w momencie naukowego i inwestycyjnego rozkwitu Politechniki, do którego tak mocno się przyczynił. Ciężko się z tym pogodzić. Tracimy nie tylko Rektora, ale też dociekliwego naukowca o ogromnej wiedzy, cenionego dydaktyka, utalentowanego twórcę" - podkreślił w imieniu Kolegium Rektorskiego oraz pracowników i studentów PK prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki uczelni, cytowany w komunikacie przesłanym przez uczelnię.

"Przede wszystkim tracimy jednak bliskiego nam towarzysza w akademickim życiu, człowieka niezwykłej pracowitości, skromności i życzliwości, pokładającego wielką ufność w ludziach. Dla współpracowników i podwładnych, ale też dla studentów - zawsze wyrozumiałego, obdarzającego każdego szacunkiem. Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla naszej uczelni, ale także dla środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także świata polskiej nauki i architektury" - dodał Dariusz Bogdał.

Architektura, projektowanie i konserwacja zabytków

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierował nim w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. "Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich". Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych.

Konserwacje na Jasnej Górze i na Skałce

Znaczącym kierunkiem jego działań architektonicznych były realizacje konserwatorskie, m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie.
Ważnym obszarem działalności akademickiej prof. Andrzeja Białkiewicza była dydaktyka w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki.

Był wykładowcą cenionym i lubianym przez studentów Politechniki Krakowskiej, opiekunem licznych plenerów malarskich i rysunkowych. Jest promotorem kilku prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczył w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Czytaj także:

pg,iar,pap

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także