more_horiz
Wiadomości

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych. Sejm przyjął przepisy

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 17:51
Sejm uchwalił rządową ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.
Sejm przyjął przepisy o świadczeniu wspierającym
Sejm przyjął przepisy o świadczeniu wspierającymFoto: shutterstock/VGstockstudio

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu wspierającym głosowało 445 posłów, przeciw była jedna osoba, wstrzymało się siedmiu parlamentarzystów.

Świadczenie wspierające trafi wprost do osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

W czasie prac sejmowych dokonano istotnych zmian w procedowanej regulacji. W uchwalonej ustawie zapisano, że świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18 roku życia. W poprzedniej wersji rozwiązanie miało obejmować wszystkich, bez względu na wiek.

Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Zasady obliczania wysokości świadczenia

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie. Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli zarabiać

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletności.

Ponadto - według ustawy - świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno.

Wśród przyjętych zmian znalazły się przepisy pozwalające osobom opiekującym się niepełnosprawnymi do 18. roku życia zarabiać bez kryterium dochodowego. Druga zmiana, wychodząca na przeciw postulatom osób z niepełnosprawnościami, to umożliwienie również emerytom i rencistom pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, bez rezygnacji z przysługującego im świadczenia rentowego czy emerytalnego.

"To świadczenie podmiotowe"

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik w czasie prac nad ustawą podkreślał, że nowe przepisy umożliwią zmianę sposobu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych. Wskazał, że świadczenie wspierające jest świadczeniem podmiotowym, bo będzie przyznawane osobie z niepełnosprawnością, a nie jej opiekunowi.

Pełnomocnik rządu dodał, że Polska była jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie dorosły niepełnosprawny człowiek był zależny od decyzji swojego rodzica i od pieniędzy, które ten rodzic otrzymywał w związku z jego niepełnosprawnością.

Według projektu świadczenie wspierające będzie wprowadzane etapami. Pierwszy, najwyższy poziom, dla osób wymagających najwyższego wsparcia, ma być uruchomiony od 1 stycznia 2024 roku, drugi analogicznie w 2025 roku, a trzeci w 2026.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Czytaj również:

Posłuchaj
00:33 Świadczenie wspierające Surówka IAR.mp3 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie to wyniesie od 40 do 220 procent renty socjalnej - w zależności od potrzeb wnioskującego. O szczegółach Karol Surówka (IAR)

IAR/PAP/jmo

Zobacz także

Zobacz także