more_horiz
Wiadomości

Sejmowa komisja kultury za przyjęciem sprawozdań KRRiT i RMN za 2018 rok

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019 22:00
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych za 2018 rok. 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock.com/ IxMaster

Obrady komisji zdominowała krytyka telewizji publicznej przez posłów opozycji, którzy zarzucali jej brak obiektywizmu, pluralizmu i niezależności.

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski odnosząc się do tych zarzutów jak również cytowanego przez posłów opozycji raportu naukowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówił, że był on przygotowany na zlecenie samej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i w większości wypada on na korzyść telewizji publicznej. - Jeżeli się weźmie podsumowanie z tego monitoringu, w którym oceniona została oferta publicystyczna, informacyjna, ale i oferta kulturalna, sportowa, filmowa i dla dzieci to jest to po prostu laurka dla telewizji publicznej”- powiedział Witold Kołodziejski. Jako przykłady podawał zwiększenie oferty Teatru Telewizji, dobór i różnorodność filmów, także dokumentalnych, wyjątkowe programy dla dzieci czy otwarcie kanału sportowego.

Komentując krytyczne uwagi opracowania dotyczące np. braku oddzielenia informacji od komentarza w programach informacyjnych Witold Kołodziejski zaznaczył, że wyniki krakowskiego raportu przesłano jako materiał do opracowania przez TVP, która na jego podstawie prowadziła szkolenia. Posłowie opozycji zarzucali KRRiT, że nie wywiązuje się ze swoich zadań, wśród których jest stanie na straży wolności słowa. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej wnioskowała o odrzucenie sprawozdania KRRiT. Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej apelował do członków Krajowej Rady o rezygnację z pełnionych funkcji.

Sprawozdanie KRRiT i informacja Rady Mediów Narodowych

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań KRRiT, w tym m.in.: uzgadniania planów finansowo-programowych i przedsięwzięć, w związku z realizacją zadań misyjnych przez nadawców publicznych. W dokumencie znajdują się zapisy dotyczące preferencji programowych, które ustala KRRiT wspólnie z nadawcami, czy kontroli wykorzystania środków abonamentowych, a także o rekompensacie, jaką otrzymały media publiczne w zeszłym roku, czyli o zwrocie pieniędzy w związku z ustawowym zwolnieniem niektórych grup społecznych z obowiązku płacenia za abonament RTV.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wyjaśnił, że informacja przedstawiona posłom dotyczyła głównie decyzji personalnych wobec organów spółek mediów publicznych czyli powoływania zarządów, rad nadzorczych czy uzupełnienia składu rad programowych.

- Było parę poważnych operacji personalnych jak nowy zarząd Polskiej Agencji Prasowej czy Polskiego Radia oraz uzupełnienia w pewnych spółkach radiowych regionalnych czy rad programowych to wszystko co powoduje, aby działalność tych spółek była coraz lepsza i efektywniejsza - powiedział Krzysztof Czabański. 

Rada Mediów Narodowych została powołana w połowie 2016 roku. Ma za zadanie m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych oraz rad programowych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zajmuje się również sprawami wewnętrznymi spółek mediów publicznych w razie pojawienia się nieprawidłowości.

/IAR/in

Zobacz także

Zobacz także