more_horiz
Wiadomości

Opublikowano zarządzenie ws. komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2020 08:06
Zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych zostało opublikowane 9 października. W skład komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński, wchodzą też ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i koordynator służb specjalnych.
Zarządzenie ws. komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński zostało opublikowane
Zarządzenie ws. komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński zostało opublikowaneFoto: Piotr Molecki/East News

Zarządzenie premiera z 9 października zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów rządu premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek. Do rządu, w roli wicepremiera wszedł szef PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej zapowiadano, że będzie on kierował komitetem do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiadając w piątek publikację zarządzenia powiedział w TVP Info, że "trwały pewne ustalenia, ten komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować".

EN mateusz morawiecki 1200.jpg
Premier: zmiany uproszczą działanie rządu i ułatwią Polsce wyjście z kryzysu

Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Zgodnie z zarządzeniem w skład Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych wchodzą: jego przewodniczący, wicepremier wskazany przez szefa rządu oraz minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez premiera, minister właściwy do spraw zagranicznych. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby.

Koordynacja przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie - to wszystko należy do zadań komitetu. 

Komitet ma zajmować się także: dokonywaniem analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji; zapewniać koordynację wykonywania przez rząd i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa; rozpatrywać projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

wicepremierzy.jpg
"Będzie wygaszał konflikty". Socjolog o roli Jarosława Kaczyńskiego w rządzie

Czytaj także:


Bezpieczeństwo i obronność od strony prawnej

Kolejne zadania Komitetu to: zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności oraz zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa.

Rozwój przemysłu obronnego

Komitet ma też: analizować rządową politykę bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatywy wymagające współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywać rozwiązania w zakresie spójności tej polityki i przedstawiać je rządowi; wypracowywać projekty rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa; przygotowywać propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności; analizować i wypracowywać propozycje udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Posiedzenie komitetu może, za zarządzeniem przewodniczącego pozostać niejawne w całości lub w części. Przewodniczący określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. 

Terminy posiedzenia komitetu określa przewodniczący. Rozstrzygnięcia komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego komitetu; członkowie mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

Obsługę organizacyjną i merytoryczną komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Twitter/AS

Zobacz także

Zobacz także