more_horiz
Wiadomości

Matura 2021: dokładny harmonogram, wyniki, sesja poprawkowa. To musisz wiedzieć

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021 06:00
4 maja rozpoczęły się matury. Tego dnia absolwenci liceów ogólnokształcących i techników przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak jednak wygląda harmonogram dalszych egzaminów? Kiedy będą dostępne wyniki? Co z sesją poprawkową? Poniżej szczegółowy poradnik.
Egzamin maturalny z matematyki we wrocławskim liceum
Egzamin maturalny z matematyki we wrocławskim liceumFoto: Krzysztof Zatycki/Forum
matura 1200 pap.jpg
Matura 2021 z matematyki. Oto nasze propozycje odpowiedzi

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego na poziomie podstawowym.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo piszą jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Czytaj także:

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

pap_20210504_03L.jpg
Matura z języka polskiego 2021. Poziom podstawowy. Arkusz i propozycje odpowiedzi

Harmonogram egzaminów

 • 4 maja rano - egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy), po południu - egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • 5 maja rano - egzamin z matematyki (poziom podstawowy), po południu - egzamin z historii muzyki
 • 6 maja rano - egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy), po południu - z historii sztuki
 • 7 maja rano - egzamin z języka angielskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), po południu - z filozofii
 • 10 maja rano - egzamin z języka polskiego (poziom rozszerzony), po południu - z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego
 • 11 maja rano - egzamin z matematyki (poziom rozszerzony), po południu - z wiedzy o społeczeństwie
 • 12 maja rano - egzamin z biologii, po południu - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 13 maja rano - egzamin z geografii, po południu - z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (poziom podstawowy)
 • 14 maja rano - egzamin z chemii, po południu - z języka niemieckiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 17 maja rano - egzamin z historii, po południu - z języka rosyjskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 18 maja rano - egzamin z fizyki, po południu - z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 19 maja rano - egzamin z informatyki, po południu - z języka włoskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 20 maja - egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego), rano poziom podstawowy, po południu rozszerzony + egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych

Dodatkowa sesja

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia - 5 lipca - ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Procedura odwoławcza

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa:

 • zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy,
 • może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego,
 • jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
 • dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

***

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021 (opr. Maciej Zieliński/PAP) Harmonogram egzaminów maturalnych 2021 (opr. Maciej Zieliński/PAP)

PAP/IAR/cke.gov.pl
pb

Zobacz także

Zobacz także