more_horiz
Wiadomości

W Częstochowie upamiętniono 79. rocznicę likwidacji tamtejszego getta

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021 18:02
Organizatorem uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żydów Częstochowian związanych z 79. rocznicą likwidacji getta było działające w tym mieście Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, przy współpracy miejscowego samorządu.
Zdj. Ilustracyjne
Zdj. IlustracyjneFoto: Shutterstock
getto_warszawa_663q.jpg
Zakończenie akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

Uroczystość na częstochowskim Placu Samuela Willenberga była elementem obchodów Roku Pamięci Ofiar Częstochowskiego Getta, ustanowionego przez Radę Miasta w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą utworzenia getta.

Żydzi zajmują ważne miejsce w historii Częstochowy. W 1939 r. miasto zamieszkiwało ok. 28 tys. Żydów.

Później do miasta przybyli Żydzi z terenów wcielonych do Rzeszy, przywożono także ludność żydowską z okolicznych miasteczek. 9 kwietnia 1941 r. utworzono getto, które objęło w dużym stopniu teren przedwojennej dzielnicy żydowskiej z ok. 40 tys. mieszkańców.

"Deportacja mieszkańców getta"

Dokładnie 79 lat temu - 22 września 1942 r. - Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców getta. Do 8 października zostało ono zlikwidowane, a do obozu zagłady w Treblince pociągami towarowymi wywieziono ponad 38 tys. Żydów. Około 2 tys. osób rozstrzelano i pochowano w masowych grobach przy ul. Kawiej.

Pozostałych umieszczono w listopadzie 1942 r. w tzw. małym getcie w rejonie Starego Rynku.

Podczas środowych uroczystości częstochowski samorząd reprezentowali – w asyście Straży Miejskiej – wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. Byli też uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Czytaj także:

Miejscem pamięci częstochowskich Żydów jest m.in. cmentarz, założony został na początku XIX wieku przez gminę żydowską. To czwarta pod względem wielkości nekropolia tego typu w Polsce, licząca 5 tys. macew i grobów. Na niektórych nagrobkach zobaczyć można jeszcze ślady oryginalnych polichromii.

Na cmentarzu znajduje się m.in. zbiorowa mogiła członków Żydowskiej Organizacji Bojowej, którzy polegli w 1943 r. w bunkrze na terenie getta częstochowskiego; grób wojenny sześciu żydowskich partyzantów; grób zmarłego w 1936 r. i sprawującego przez 40 lat funkcję rabina częstochowskiego - Nachuma Asza; jest też symboliczny grób ostatniego prezesa gminy żydowskiej Jakuba Rozenberga, który w 1942 r. został skatowany i wrzucony do pociągu jadącego do Treblinki.

Na terenie nekropolii jest także ohel cadyka Pinkusa Mendla Justmana, zmarłego w 1920 r. (ohel to niewielki budynek, chroniący grób osoby zasłużonej dla społeczności żydowskiej), odwiedzany przez chasydów z całego świata. Co kilka lat w Częstochowie odbywają się zjazdy Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków. Uczestniczą w nich m.in. Żydzi z USA, Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, Danii i Austrii czy Australii.

PAP/ jb

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także