more_horiz
Wiadomości

PiS proponuje podwyżki dla nauczycieli. Lidia Burzyńska: ten zawód powinien mieć bardzo wysoki prestiż

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022 17:20
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby nauczyciele więcej zarabiali. W tym celu złożyli dziś w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje zwiększenie o 4,4 proc. ich tzw. średniego wynagrodzenia, w okresie od 1 maja do końca grudnia 2022 roku. 
xx
xxFoto: PAP/Leszek Szymański

W uzasadnieniu projektu zapisano, że "jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia. Założono, że osiągnięciu powyższego celu służyć ma m.in. systematyczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów finansowych państwa na oświatę. Dlatego też począwszy od 2018 r. rozpoczęto sukcesywne wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli". 

Od marca 2018 roku pensje nauczycieli wzrosły o 28,5 proc. Ponadto od września 2019 roku obowiązuje jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w wysokości 1000 złotych. Zagwarantowano ustawowo również dodatek dla wychowawcy klasy w wysokości 300 złotych. Projektodawcy przyznają jednak, że obecny poziom wynagrodzeń wciąż nie jest dostatecznie motywujący. 

"W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Podnosimy średnie wynagrodzenie poselskim trybem"

- Zawód nauczyciela powinien mieć bardzo wysoki prestiż. Chcieliśmy zmienić strukturę Karty Nauczyciela podnosząc pensum z 18 na 22 godziny, aby zwiększyć dużo kwotę wynagrodzenia. Natomiast związki zawodowego niekoniecznie przychyliły się do tego projektu - mówi portalowi PolskieRadio24.pl posłanka PiS Lidia Burzyńska, które jest przedstawicielką wnioskodawców.

- Budżet został już uchwalony i nie było w nim podwyżki dla nauczycieli, z racji tego, że chcieliśmy wprowadzić ją od 1 września. Dlatego poselskim trybem podnosimy średnie wynagrodzenie o 4,4 proc. - dodaje posłanka PiS. 

Posłowie PiS proponują, aby w okresie od 1 maja do końca grudnia bieżącego roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, co ma odbyć się poprzez podniesienie średniego wynagrodzenia. Jej wysokość zaproponowano na poziomie 4,4 proc. Zmiana ta ma jednocześnie umożliwić podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przysługujących do niego dodatków. W projekcie zapisano, że podwyżka ma nastąpić najpóźniej do końca czerwca z wyrównaniem od 1 maja tego roku.

Zobacz także:

Płace nauczycieli zamrożone od 2020 roku

System wynagradzania nauczycieli opiera się na konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatków takich, jak za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz za warunki pracy. Do tego dochodzi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Czytaj więcej
Czarnek w szkole dzieci Polskie i Ukraińskie 1200 Twitter MEiN
W polskich szkołach przybywa dzieci z Ukrainy. Czarnek: apeluję o tworzenie oddziałów przygotowawczych

Wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieli nie zmienił się od 2020 roku. W ustawach budżetowych na ubiegły i obecny rok nie zwiększano kwoty bazowej dla nauczycieli. Obecnie wynosi ona 3537,80 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 100 proc. kwoty bazowej. W przypadku nauczyciela kontraktowego jest to 111 proc., nauczyciela mianowanego 144 proc., a nauczyciela dyplomowanego 184 proc. 

Proponowane przepisy przewidują także zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 1 mld 671 mln 100 zł. Środki na ten cel mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym finansowaniu zadań oświatowych.

Projektodawcy chcą, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Argumentują to "ważnym interesem społecznym związanym z podwyższeniem wynagrodzenia nauczycieli", co ma być odpowiedzią na oczekiwania środowiska oświatowego.

Zobacz także: szef MEiN Przemysław Czarnek w "Sygnałach dnia"

MF, PolskieRadio24.pl

Zobacz także

Zobacz także