more_horiz
Wiadomości

Nowe przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej. Projekt nowelizacji dwóch ustaw trafił do Sejmu

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 17:35
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Rada Ministrów przyjęła go na posiedzeniu 7 marca.
Nowe przepisy ws. żeglugi śródlądowej. Projekt nowelizacji dwóch ustaw trafiły do Sejmu
Nowe przepisy ws. żeglugi śródlądowej. Projekt nowelizacji dwóch ustaw trafiły do SejmuFoto: Lukasz Dejnarowicz / Forum

Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej jest potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Projekt ma charakter techniczny.

Zgodnie z rządowym projektem zostanie ujednolicony system kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Nowe przepisy pozwolą także na uznawanie ważności wydawanych na ich podstawie dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą.

Wymiana dokumentów kwalifikacyjnych, które zostaną zastąpione unijnymi świadectwami kwalifikacji, będzie się mogła odbywać do stycznia 2032 r. W tym czasie dotychczasowe dokumenty kwalifikacyjne zachowają ważność i będą mogły być nadal stosowane.

Do wymiany kilkanaście tysięcy dokumentów

Rząd szacuje, że wymianie będzie podlegać około 10-15 tys. dokumentów. Rozłoży się to na 10 lat. Projekt nowelizacji ustawy zostało skierowane do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Ponadto projekt ma uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach.

"Wprowadzone zostanie nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny gminy. Funkcjonować będzie także nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym" - napisano w komunikacie rządu.

Czytaj także:

IAR/łl

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także