more_horiz
Wiadomości

Ważna uroczystość dla chrześcijan. Dziś Kościół świętuje Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2023 07:49
Kościół katolicki w Polsce obchodzi dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest ono ukoronowaniem życia ziemskiego i pamiątką triumfalnego powrotu Jezusa Chrystusa do Nieba. Następujące dni mają przygotować wiernych na przyjęcie Ducha Świętego.
Kościół katolicki obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Kościół katolicki obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia PańskiegoFoto: Shutterstock/josefkubes

Od 2004 r. uroczystość obchodzona jest w Polsce w VII niedzielę wielkanocną, a nie - jak było wcześniej - w czwartek, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Decyzję o zmianie terminu podjęto na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który umożliwił przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy.

Wniebowstąpienie Jezusa 

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Wniebowstąpienia, która znajduje się obecnie w granicach Jerozolimy, niedaleko Wieczernika. Najprawdopodobniej jest to miejsce, gdzie Chrystus spędzał ostatnie godziny na modlitwie przed zdradą i pojmaniem.

Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: »Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba«".

W Dziejach Apostolskich czytamy również, że tuż przed wniebowstąpieniem Jezus nakazał apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali zesłania Ducha Świętego:

"»Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: »Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?« Odpowiedział im: »Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«" (Dz 1, 1-11).

Uroczystość w Kościele

Dlatego pierwotny Kościół łączył uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych dwóch świąt nastąpiło dopiero około roku 370.

Scenę wniebowstąpienia opisują również dwie Ewangelie: św. Marka i św. Łukasza. U pierwszego pojawia się zdanie: "Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba". Z kolei ewangelista Łukasz podaje więcej szczegółów: "Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba".

Na Zachodzie mówiąc o Wniebowstąpieniu, używa się łacińskiego słowa "ascensio", które kładzie nacisk na to, że Jezus dokonał tego własną mocą. Z kolei w Kościele prawosławnym używa się greckiej formy "analepsis", która oznacza "wzięcie do góry".

Czytaj także:

dz/IAR, PAP

Zobacz także

Zobacz także