more_horiz
Wiadomości

Gospodarka obiegu zamkniętego w McDonald's

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2023 10:00
Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi jeden z filarów polityki środowiskowej, klimatycznej i gospodarczej. Tempo wytwarzania odpadów jest coraz szybsze, dlatego tak ważne jest wprowadzenie gospodarki cyrkularnej do modelu produkcji i konsumpcji. Projekt rozporządzenia dotyczący Opakowań i Odpadów Opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) będzie dla wielu sektorów w tym dla branży gastronomicznej, dużym wyzwaniem. McDonald's Polska już od kilku lat wdraża gospodarkę cyrkularną opakowań i edukuje swoich konsumentów na temat zasadności wdrażania rozwiązań z zakresu obiegu zamkniętego.
McDonalds Polska już od kilku lat wdraża gospodarkę cyrkularną opakowań i edukuje swoich konsumentów na temat
McDonald's Polska już od kilku lat wdraża gospodarkę cyrkularną opakowań i edukuje swoich konsumentów na tematFoto: Mat. promocyjne

Zgodnie z projektem regulacji Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), który jest dyskutowany na poziomie europejskim, wszystkie podmioty będą musiały wprowadzić cyrkularny model do swojego profilu zarządzania i modelu działalności. Regulacja zakłada ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych, co będzie dużym wyzwaniem dla wielu sektorów. Proponowane zmiany będą przełomowe zwłaszcza dla branży gastronomicznej, w której opakowania pełnią ważną funkcję zapewniając bezpieczeństwo żywności. Według raportu Kearney z 2022 r, opakowania z sektora gastronomii sieciowej stanowią 1% odpadów opakowaniowych.

McDonald's aktywnie włącza się do dyskusji na temat obniżenia liczby odpadów w sektorze gastronomicznym. W restauracjach na całym świecie testuje i wdraża różne rozwiązania, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu, od wprowadzenia opakowań wielokrotnego użytku we Francji, po recykling opakowań papierowych w Polsce. 

Mat. promocyjne Mat. promocyjne

Opakowanie to nie odpad, a cenny surowiec  

Do obniżenia liczby odpadów konieczna jest właściwa infrastruktura. We współpracy z papiernią – firmą Miklan-Ryza z Torunia – McDonald's Polska wypracował innowacyjne rozwiązanie, które pozwoliło wprowadzić gospodarkę cyrkularną opakowań w restauracjach sieci. Dzięki niej możliwe jest przetwarzanie opakowań gastronomicznych m.in.  kubków do kawy, które są powlekane cienką warstwą polimeru, czy opakowań zatłuszczonych, zabrudzonych żywnością. Z takich opakowań McDonald's odzyskuje włókna papierowe i przetwarza je na pełnowartościowe produkty. Dzięki tej technologii opakowania są poddawane recyklingowi i mogą ponownie trafić do restauracji w formie papierowych ręczników i papieru toaletowego. W tym momencie przetwarzanych jest 500 ton opakowań miesięcznie i liczba ta stale rośnie.

Redukcja, przetwarzanie i zbieranie 

Obieg zamknięty w restauracjach "pod złotymi łukami" wymaga działań w trzech płaszczyznach: redukcja, przetwarzanie i zbieranie. 

Redukcja jest możliwa przez specjalne projektowanie opakowań do produktów McDonald's. Obecnie firma jest w stanie przetwarzać blisko 95% wszystkich opakowań, które zwraca konsument. W tym celu w opakowaniach znacząco ograniczono wykorzystanie plastiku, zastępując go  papierem. Zmiany dotyczą takich produktów jak słomki, opakowania do lodów McFlurry, czy patyczki do balonów. Takie działania pozwoliły na redukcję 925 ton plastiku rocznie. Mak zapowiedział, że od 2025 roku będzie korzystał tylko z opakowań ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych lub pochodzących z recyklingu. 

Mat. promocyjne Mat. promocyjne

Kolejnym istotnym krokiem, który został podjęty przez McDonald's w Polsce, jest wprowadzenie segregacji odpadów w restauracjach. Każdy z koszy w lokalach sieci zawiera trzy frakcje: plastik, papier i otwór na odpady zmieszane. W ten sposób firma zachęca swoich gości do właściwego postępowania z odpadami, co wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej. Opakowania są poddawane specjalnym procesom, zyskują nowe życie i trafiają ponownie do restauracji pod postacią ręczników papierowych i papieru toaletowego. W planach jest również zastosowanie odzyskanych włókien papierowych do produkcji podstawek pod napoje. Przetwarzanie opakowań w Maku udowadnia, że odpady, to nie śmieci, a cenne źródło surowców, które można wykorzystać, zamykając tym samym obieg i ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Część odpadów, szczególnie opakowania produktów zamówionych w opcji z dostawą lub na linii McDrive, wymyka się z systemu McDonald’s. Część z tych odpadów nie trafia do koszy. Aby ograniczyć zaśmiecenie w okolicach restauracji, jesienią 2021 sieć uruchomiła program EcoHeroes, który polega na organizowaniu zbiórek odpadów przez pracowników restauracji. To świetna inicjatywa, która pozwala na skuteczną walkę z problemem odpadów i wprowadza elementy gospodarki cyrkularnej w praktykę biznesową. Partnerem strategicznym akcji jest organizacja pozarządowa Planet Heroes, która pomaga w organizacji zbiórek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników McDonald's, do tej pory zorganizowano ponad 1400 zbiórek śmieci. Dzięki temu ponad 1400 miejsc w całej Polsce znów stało się czystych i przyjaznych mieszkańcom. Inicjatywa ta przyczynia się nie tylko do zmniejszenia ilości odpadów, ale również podnosi świadomość społeczną w kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Mat. promocyjne Mat. promocyjne

"Jutro zależy od nas"

Odpowiednia infrastruktura jest kluczowa w rozwoju obiegu zamkniętego. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za to, co się stanie z opakowaniem, w dużej mierze należy do konsumentów. Co roku restauracje sieci w Polsce odwiedza ponad 300 mln gości. Bez ich świadomego zachowania, cała infrastruktura i technologie wspomagające gospodarkę w obiegu zamkniętym, nie zostaną w pełni wykorzystane. Dlatego McDonald's stawia na edukację. W tym celu powstały kampanie informacyjne "Jutro zależy od nas", w której pokazywana jest droga zużytego opakowania wyrzuconego do kosza, przez jego przetworzenie, do powrotu do restauracji w nowej formie jako ręcznik papierowy. Spot ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat gospodarki obiegu zamkniętego oraz pokazanie, że prawidłowa segregacja odpadów ma sens. Kampania przynosi wymierne efekty. Po opublikowaniu pierwszego spotu telewizyjnego w zeszłym roku znacznie wzrosła czystość frakcji papierowej w koszach sieci McDonald's. To oznacza, że konsumenci uwierzyli w gospodarkę cyrkularną i chcą w niej aktywnie uczestniczyć.


Artykuł sponsorowany

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także