Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE

2024-02-22, 21:20

Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE
AMLA będzie miała uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania niektórych rodzajów instytucji kredytowych i finansowych, w tym dostawców usług w zakresie kryptowalut. Foto: Meg Jakiel / shutterstock.com

27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zdecydowali w Brukseli o siedzibie nowej unijnej instytucji. Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, angielski skrót AMLA, będzie działał w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły w grudniu 2023 r. wstępne porozumienie w sprawie utworzenia nowego europejskiego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

AMLA. Nadzór nad "podmiotami wysokiego ryzyka"

AMLA będzie miała bezpośrednie i pośrednie uprawnienia nadzorcze nad podmiotami wysokiego ryzyka w sektorze finansowym. "Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter przestępstw finansowych, nowy organ zwiększy skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), tworząc zintegrowany mechanizm wraz z krajowymi organami nadzoru w celu zapewnienia, że ​​podmioty w sektorze finansowym przestrzegają obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. AMLA będzie także pełnić rolę wspierającą w odniesieniu do sektorów niefinansowych i koordynować jednostki analityki finansowej w państwach członkowskich" - poinformowała Rada UE w opublikowanym komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Parlament i Radę AMLA będzie miała uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania niektórych rodzajów instytucji kredytowych i finansowych, w tym dostawców usług w zakresie kryptowalut, jeśli zostaną one zidentyfikowane jako obarczone wysokim ryzykiem lub prowadzące działalność transgraniczną.

Analiza instytucji

AMLA przeprowadzi selekcję instytucji kredytowych i finansowych obarczonych wysokim ryzykiem w kilku państwach członkowskich. Wybrane podmioty będą nadzorowane przez zespoły pod przewodnictwem AMLA. W pierwszej fazie działania nadzorowi ma podlegać do 40 grup i podmiotów.

W przypadku sektora niefinansowego AMLA będzie uprawniona do wydawania niewiążących zaleceń.

AMLA będzie posiadać zarząd główny złożony z przedstawicieli organów nadzoru i jednostek analityki finansowej ze wszystkich państw członkowskich oraz organ zarządzający AMLA, składający się z przewodniczącego i pięciu niezależnych członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Czytaj także:


IAR/ka

Polecane

Wróć do strony głównej