more_horiz

Eksperci: duża obniżka stóp procentowych zaskoczyła ekonomistów, teraz czekają na reakcję rynku

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023 10:00
Obniżka stóp procentowych do poziomu 6 proc. zaskoczyła. Na pewno jest to sygnał skierowany do rynków, wsparcie eksporterów a przede wszystkim dowód analizy sytuacji naszej gospodarki, która słabnie od początku roku. Co do inflacji, to stopy nie są jedynym czynnikiem, który ją warunkuje i wiele będzie teraz zależało od postępowania przedsiębiorców i konsumentów - mówili w trzecim dniu Forum Ekonomicznego w Karpaczu goście audycji "Rządy Pieniądza": prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Jakub Binkowski ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. 
zdjęcie ilustracyjne.
zdjęcie ilustracyjne.Foto: Shutterstock/Sergey Nivens

Ekonomiści odnieśli się m.in do wczorajszej decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, które zostały obniżone o 75 pkt. co zaskoczyła ekonomistów. Tym samym od września stopy procentowe wynoszą 6 proc. Nie brakuje opinii, że spowolni to proces obniżania inflacji. RPP w komunikacie prasowym po posiedzeniu wskazała, że powodem decyzji były słabsze od przewidywanych wyniki aktywności gospodarczej, które "sygnalizują niższą od oczekiwań presję popytową". To ma, zdaniem RPP, wpływać na szybszy powrót inflacji do celu.

Eksperci zgodnie wyrazili zaskoczenie decyzją Rady choć, jak podkreślali, nie jest to jedyny czynnik, który będzie wpływał dalej na poziom inflacji czy tempo jej spadania.

Prof. Elżbieta Mączyńska wskazała np. na to jak zachowaj się producenci, czy będą obniżać ceny. Podobnie usługodawcy. Przewidywała, że choć kredytobiorcy na pewno już się cieszą z tak znaczącej obniżki stóp, to jednak banki pewnie nie będą tak szybkie w obniżaniu oprocentowania kredytów. Zgodziła się natomiast, że szybciej obniżą oprocentowanie lokat spowoduje zniechęcenie oszczędzających do lokowania pieniędzy w bankach. Jednak, jak argumentowała, konsumpcja cały czas spada a co jeszcze ważniejsze zmienia się jej model.

-  Na szczęcie coraz mniej popularny jest model konsumpcji: kupuj, kupują, wyrzucaj, wyrzucaj. Jest większe zastanowienie nad taki decyzjami - dowodziła prof. Elżbieta Mączyńska.

Odnosząc się do kwestii dalszego tempa obniżania inflacji wskazała na ceny surowców, które ze względu na spadek wartości złotego, co już zauważyliśmy po wczorajszej obniżce stóp procentowych, ekonomista stwierdziła, że ceny te dla nas mogą rosnąć co może nie wpływ na wzrost inflacji.

Jakub Binkowski ocenił decyzję RPP jako zaskoczenie ale zaznaczył, że nie ma większego wpływu na sytuację naszej gospodarki to czy zostałyby one obniżone o 25 pkt. czy o 75 pkt. tak jak się stało. Jego zdaniem, ze względu na efekty wysokiej bazy, może okazać się, że w styczniu 2024 r. będziemy mieć  inflację niż przewidujemy, ale to nie oznacza, że odczuwalnie dla nas będzie ona niższa.

- Za bardzo chyba przywiązywaliśmy się przez ostatnie miesiąca do spadków inflacji, która przecie cały czas jest 4 razy wyższa od celu – powiedział Jakub Binkowski i dodał, że z pewnością ze spadku stóp cieszą się importerzy, ale i pracownicy firm eksportujących towary i usługi, którzy mogą liczyć na większe podwyżki.

Goście "Rządów Pieniądza" rozmawiali też o wyzwaniach stojących przed gospodarką światową a przed wszystkim polską tj. o konieczności przyspieszenia procesu robotyzacji, rozwoju nowoczesnych technologii będących nie tylko elementem koniecznym przy narastającej konkurencyjności gospodarek, ale także remedium na problemy demograficzne.

Jak zauważyła prof. Elżbieta Mączyńska musimy jednak nauczyć się korzystać z nowych technologii. Przypomniała, że podkreślano to podczas paneli poświęconych zdrowiu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Okazuje się bowiem, że brak społecznych kontaktów, korzystanie z technologii cyfrowych zamiast nich powoduje znaczne narastanie problemów psychicznych w społeczeństwie, na przykład wzrost liczby zwolnień lekarskich i rent powodowanych np. depresją, izolacją.

Jakub Binkowski zadeklarował, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na nowoczesne technologie. Zarówno ci więksi jak ci mali muszą być na nie gotowi, jeżeli chcą sprostać konkurencji na rynku oraz wyzwaniom związanym z brakiem pracowników.

 

Audycję prowadziła Anna Grabowska, zapraszamy do jej wysłuchania.


Posłuchaj
21:27 prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Jakub Binkowski ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oceniają dec prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Jakub Binkowski ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oceniają decyzje RPP o obniżce stóp procentowych. ( Rządy Pieniądza Anna Grabowska PR24)

 

PR24/Anna Gospodarka/sw


Zobacz także

Zobacz także