more_horiz
Gospodarka

Jak Polska wykorzysta unijne pieniądze? Resort funduszy ujawnia szczegóły planu odbudowy gospodarki

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021 12:00
Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak zainwestujemy te środki i z czego to wynika? Mówił o tym dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas wysłuchania dla Umowy Partnerstwa.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/panuwat phimpha

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wynika z nich, że 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii - polityka spójności też musi się do tego przyczynić.


euro pieniądze 1200.jpg
W co Polska zainwestuje 76 mld euro? Zakończyły się konsultacje Umowy Partnerstwa

"Badania, innowacje, cyfryzacja, ochrona zdrowia, klimat i środowisko to między innymi w te obszary chcemy zainwestować pieniądze z polityki spójności. Umowa Partnerstwa łączy polskie potrzeby rozwojowe i oczekiwania Komisji Europejskiej" - mówił wiceminister Waldemar Buda.

Na inwestycje współfinansowane z FE przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych - budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. Obecnie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie.

Umowa Partnerstwa - biznesplan Funduszy Europejskich

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie z programu na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% (7,1 miliarda euro) jest teraz dzielone w negocjacjach kontraktów programowych. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.


Waldemar Buda 1200.jpg
"Będziemy bardzo ostrożni z pożyczkami". Waldemar Buda o europejskim funduszu odbudowy

Wysłuchanie

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat Umowy Partnerstwa. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Wysłuchania KPO przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Konsultacje Umowy Partnerstwa w formie online trwały od 18 stycznia do 22 lutego.

"MFiPR zorganizowało spotkania z przedstawicielami 16 województw. Łącznie to ponad 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych" - podsumowuje wiceminister Waldemar Buda.


PR24/ministerstwo funduszy i polityki regionalnej/sw