more_horiz
Gospodarka

W PPK oszczędza coraz więcej osób, rosną też same oszczędności

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 07:40
Od początku istnienia fundusze PPK zarobiły ponad 230 milionów złotych, a do programu dołączyło 2 miliony osób. Ich oszczędnościami zarządza 19 instytucji finansowych. Czy warto było oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/Nattakorn_Maneerat

Na koniec 2018 roku, przed wdrożeniem PPK, w programach oszczędnościowych budowanych razem z pracodawcą, uczestniczyło niespełna 334 tysiące osób. Na koniec 2020 roku ta liczba wzrosła do ponad 2 milionów osób pracujących w blisko 26 tys. firm. W ciągu 18 miesięcy istnienia programu liczba uczestników PPK przekroczyła dwukrotnie liczbę aktywnych uczestników wszystkich innych programów emerytalnych (IKE, PPE, IKZE).

Kto oszczędza?

Najwyższy udział w programie mają pracownicy instytucji finansowych (62,7 proc.) oraz przedsiębiorstw wspomagających sektor finansowy (60,2 proc.). Z firm prowadzących działalność usługową w zakresie informatyki i oprogramowania w PPK oszczędza połowa pracowników. Lekko ponad 40 proc. udział w programie mają pracownicy z branży reklamowej i telekomunikacyjnej.

Czytaj także:
złoty-euro1200.jpg
Jak oszczędzać, inwestować i chronić swoje pieniądze


Spośród pracowników odkładających na emeryturę w PPK 60% stanowią mężczyźni. Warto zauważyć, że z możliwości oferowanych przez fundusze zdefiniowanej daty korzystają również obcokrajowcy, między innymi Ukraińcy (35,7 tys. osób) i Białorusi (3,3 tys. osób). Najtrudniej do programu przekonać osoby młode, dopiero rozpoczynające swoje życie zawodowe oraz osoby, które są krótko przed emeryturą.

Na co zwracamy uwagę

Przy podejmowaniu decyzji o systematycznym oszczędzaniu uczestnicy PPK zwracają uwagę przede wszystkim na podejście pracodawcy do tego zagadnienia. Innymi deklarowanymi czynnikami wpływającymi na decyzję o dołączeniu do programu była pandemia, wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy, stabilność regulacyjna, przekaz medialny, poziom dochodów, forma zatrudnienia oraz wiek.

Czytaj także:
Paweł Borys 1200.jpg
Prezes PFR: jest szansa na powrót do normalności w II kwartale

Wyniki funduszy

W programie PPK uczestniczy obecnie 19 rynkowych podmiotów. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzania waha się od 0,24 proc rocznie dla funduszy 2020 do wysokości 0,41 proc. rocznie dla funduszy z datą końcową w 2060 roku. Im dłuższy horyzont inwestycyjny tym wyższa opłata ze względu na inny skład portfela funduszu. Średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK to 0,35 proc. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 2,72 mld zł. Po odjęciu składek wynika, że fundusze zarobiły dla swoich uczestników dotychczas 230 mln zł.

Średnie wyniki funduszy zdefiniowanej daty   Źródło: PFR Średnie wyniki funduszy zdefiniowanej daty Źródło: PFR

Ostatni etap

1 stycznia 2021 roku ustawą o PPK zostały objęte małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK nie trzeba już stosować przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia będzie niższa niż progi unijne.

PolskieRadio24.pl/mojeppk.pl/mib, md