more_horiz
Gospodarka

Jakie ulgi podatkowe ci przysługują? Sprawdź zanim wyślesz PIT

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2022 11:00
Składając roczne rozliczenie podatkowe PIT, dobrze jest jednocześnie sprawdzić, czy nie przysługuje nam dodatkowa ulga. Warto dowiedzieć się, jakie fiskus pozostawia nam możliwości. 
Od 1 lipca 2022 r. ma nastąpić obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.
Od 1 lipca 2022 r. ma nastąpić obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.Foto: Shutterstock

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT za 2021 r. przez osobę fizyczną mija 2 maja. Resort finansów na swoich stronach przypomina o wielu ulgach, z których podatnik może skorzystać. Czasami warto sprawdzić szczegóły, nim się wypełni deklarację roczną i ją przekaże do Urzędu Skarbowego. 

Ulga dla młodych

Ten rodzaj ulgi skierowany jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Jeżeli dana osoba uzyskała przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, z umów zlecenia zawartych z firmą, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), to przychody są wolne od podatku - maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu nie płaci się podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga na dziecko 

Prawo do ulgi przysługuje rodzicowi, opiekunom prawnym lub osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej i uzyskano dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent, jak i nierezydent podatkowy).

Z ulgi nie można natomiast skorzystać, jeżeli wyłącznie dochody uzyskano: opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej lub opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak oprócz ww. dochodów (przychodów) dana osoba uzyskuje w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym w celu rozliczenia tych dochodów ma prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

Odliczenie przysługuje, jeżeli dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

- 112 000 zł w przypadku, gdy dana osoba pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody obojga rodziców),

- 112 000 zł w przypadku, jeśli ktoś jest osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 000 zł w przypadku, jeśli osoba nie pozostawała w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. 

Ulga na internet

Ulga przysługuje, jeśli w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci internet oraz gdy dana osoba nie korzystała z ulgi w latach poprzednich.

W ramach tej ulgi można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych). Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystano z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystano z niej w zeznaniu za 2020 rok. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak, więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Ulga związana z wpłatami na IKZE

Od 1 stycznia 2012 r. można gromadzić środki pieniężne (inwestować je) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada: 1,2-krotności lub 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi:

- 6 310,80 zł lub

- 9 466,20 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub jeśli ktoś ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz jeżeli podatnik poniósł wydatki na rehabilitację lub poniósł wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki, które można odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT.

Lista wydatków jest bardzo długa dlatego warto na stronach podatki.gov.pl sprawdzić, czy koszty, jakie ponieśliśmy w danym roku, podlegają odliczeniu i w jakim zakresie. Wydatki bowiem są: nielimitowane - można odliczyć całą kwotę takiego wydatku lub limitowane - gdzie można odliczyć kwotę, która uwzględnia "górny" lub "dolny" limit kwotowy.

Ulga termoizolacyjna

Z ulgi można skorzystać, jeśli poniosło się wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. Nie można jednak skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest w budowie).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczono tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ulga abolicyjna

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, jeśli uzyskały za granicą przychody (dochody). Począwszy od rozliczenia za 2021 r., ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość dokonywanego przez podatnika odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł, przy czym limit ten nie dotyczy dochodów (przychodów) osiąganych z następujących źródeł: stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej), na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Ulgi na darowiznę

W tym wypadku warto dokładnie sprawdzić listę darowizn, które podlegają odliczeniu za 2021 r. i w jakim zakresie.

Za rok 2021 r. wśród ulg na darowiznę znajdziemy: darowiznę na cele kultu religijnego, jeśli podatnik oddał krew lub jej składniki (jest honorowym dawcą krwi), darowiznę na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, darowiznę na cele kształcenia zawodowego, darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, darowiznę rzeczową - laptop lub tablet, darowiznę na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Wszelkie szczegółowe dane znajdziemy na stronach podatki.gov.pl. 

Czytaj także:

PR24.pl/mk 

X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem