more_horiz
Gospodarka

Banki zanotowały bardzo duży wzrost zysków. NBP podał nowe dane

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022 11:17
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku wyniósł 9,19 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 111 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym kwietniu 2022 r. zysk netto wyniósł 2,98 mld zł, czyli wzrósł 70 proc. rdr.
NBP: W samym kwietniu 2022 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,98 mld zł, czyli wzrósł 70 proc. rdr.
NBP: W samym kwietniu 2022 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 2,98 mld zł, czyli wzrósł 70 proc. rdr.Foto: Shutterstock/Fotokon

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 roku wyniosły 31,08 mld zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe wzrosły 83 proc. rdr, a koszty odsetkowe o 331 proc.

Przychody odsetkowe w samym kwietniu wyniosły 8,36 mld zł, podczas gdy w marcu były na poziomie 7,69 mld zł. Koszty odsetkowe w tym okresie wzrosły do 2,11 mld zł z 1,7 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku były na poziomie 14,33 mld zł, o 18 proc. więcej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 2,08 mld zł, spadając rdr o 9 proc.

Czytaj także: 

PAP/PR24.pl/mk