more_horiz
Gospodarka

Minimalny podatek dochodowy od firm. Rząd proponuje zmiany

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2022 19:34
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Jedną z głównych zmian, jest zawieszenie stosowania przepisów wprowadzających minimalny podarek dochodowy od firm na okres roku.
30 czerwca upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników CIT - przypomina resort finansów.
30 czerwca upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników CIT - przypomina resort finansów.Foto: fizkes/Shutterstock

"Wskazany zabieg legislacyjny uchroni polskie firmy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty, co jest szczególnie nasilone w odniesieniu do Polski" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Podwyższenie wskaźnika rentowności

Jednocześnie, jak stwierdzono w uzasadnieniu, zawieszenie stosowania przepisów nie wyklucza wprowadzenia zmian w konstrukcji samego rozwiązania. Dodano, że przepisy w obecnym kształcie powodują bowiem w szczególności, że "minimalnym podatkiem dochodowym są obejmowane podmioty, których wyniki podatkowe (strata lub niski poziom dochodowości) nie zawsze są rezultatem działań optymalizacyjnych".

Zmiany, jakie projekt ma wprowadzić do przepisów o podatku minimalnym, dotyczą m.in. podwyższenia do 2 proc. wskaźnika rentowności i zmiany sposobu jego liczenia poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych, a także o wartości podatku akcyzowego.

Poza tym z podatku minimalnego zostaną wyłączone firmy o przychodach rocznych nie większych niż 2 mln euro, spółki komunalne czy spółki zajmujące się świadczeniem usług ochrony zdrowia.

Usunięcie niejasności

W projekcie znajduje się także propozycja uchylenia przepisów o ukrytej dywidendzie, zmiany w regulacjach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, zmiany w przepisach o podatku od przerzuconych dochodów czy też zmiany w podatku u źródła.

W proponowanej nowelizacji proponuje się zmiany w zasadach rozliczania finansowania dłużnego w kosztach podatkowych. Chodzi o usunięcie niejasności z obecnie obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie zasady, że wyłączona z kosztów uzyskania przychodów będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca 3 mln zł lub kwotę przewyższająca kwotę 30 proc. uzyskanego przez podatnika EBITDA.

Czytaj także:

Resort chce także wprowadzić zmiany w uldze na pierwszą ofertę publiczną poprzez wyłączenie z tej ulgi podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które opodatkowane są preferencyjną 5 proc. stawki. MF planuje także uprościć ulgę na złe długi.

PR24, akg