more_horiz
Gospodarka

PKN Orlen i PGNiG uzgodniły plan połączenia. Podpisano porozumienie

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022 09:29
PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały plan połączenia - poinfomowały spółki. Orlen wyemituje nowe akcje, które przyznawane będą akcjonariuszom PGNiG.
Prezes Obajtek: Silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej Polski
Prezes Obajtek: Silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej PolskiFoto: Twitter/DanielObajtek

PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

PKN Orlen i PGNiG. Parytet wymiany akcji

Zgodnie z planem połączenia akcjonariuszom PGNiG, w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG, zostaną przyznane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 0,0925 akcji PKN Orlen: 1 akcja PGNIG (parytet wymiany akcji). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję PGNIG jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej, przy czym liczba przyznanych akcji połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

"Warunkiem transakcji jest zgoda akcjonariuszy obydwu spółek. Silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej Polski" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

Plan połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez spółkę w związku z połączeniem będą dostępne na stronie internetowej spółki - TUTAJ.

Planowane połączenie

Już w maju 2021 r. PKN Orlen złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek, stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji poprzez przejęcie PGNiG.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji przejęcia PGNiG, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach - podał Orlen.

Wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG PKN Orlen pierwotnie zgłosił do Komisji Europejskiej. Zadecydowała ona jednak o przeniesieniu kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji, uznając ze względu na jej specyfikę, za kompetentny organ do oceny skutków koncentracji na rynku krajowym.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca 2020 roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca 2020 r. PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności.

Jak argumentuje płocki koncern, transakcje te wpisują się w światowe trendy, a największe globalne koncerny paliwowe już dawno zbudowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwestycjach w nowoczesną elektroenergetykę i poszerzaniu kompetencji w sprzedaży detalicznej.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk