more_horiz
Gospodarka

Nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Powstanie projekt mapy drogowej

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022 14:45
Komitet powołany w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych omówił projekt mapy drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.
Ma powstać nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej.
Ma powstać nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej.Foto: shutterstock, Autorstwa Proxima Studio

"Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, podczas spotkania, które odbyło się 4 sierpnia br. omówił projekt mapy drogowej określającej harmonogram zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates)" - poinformował KNF.

Nowy wskaźnik zastąpi obecny wskaźnik WIBOR

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje m.in. prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR. Zamiennik wskaźnika i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem. Podano, że "danymi wejściowymi nowego wskaźnika będą informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Nowy wskaźnik zastąpi docelowo obecny wskaźnik WIBOR, będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie)„ - wyjaśniono w komunikacie KNF.

Reforma wskaźników referencyjnych

Poinformowano, że zespoły ekspertów NGR w toku prac prowadzonych w lipcu i sierpniu 2022 roku zidentyfikowały i ustaliły priorytety oraz oszacowały czasochłonności zadań wymaganych do realizacji przez wszystkich uczestników rynku dla poprawnego i bezpiecznego zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR przez nowy indeks stóp procentowych RFR (risk free rates).

Czytaj także:

"Celem opracowania mapy drogowej jest przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych w Polsce w sposób uporządkowany i sprawny. Kolejnym, planowanym krokiem będzie przyjęcie przez KS NGR mapy drogowej oraz wybór nowego wskaźnika referencyjnego RFR dla złotego (PLN)" - stwierdzono.

Komisja podała, że KS NGR omówił także wstępnie zestaw kryteriów, które powinien spełniać nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej.

Dodano, że KS NGR został poszerzony o przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

PR24, akg