more_horiz
Gospodarka

Jaki będzie 2023 rok pod względem PKB i długu publicznego? Znamy opinię ministra finansów

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023 10:00
Naszym celem na 2023 jest utrzymanie optymalnego tempa wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym obniżeniu inflacji. Liczymy na to, że z początkiem wiosny inflacja zacznie spadać – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w komentarzu przesłanym PAP.
-  W 2022 r. wzrost realnego PKB wyniesie 4,6 proc., a w 2023 r. 1,7 proc. Dynamika wzrostu gospodarczego spadnie, ale to nie oznacza, że Polska gospodarka przestanie się rozwijać  - powiedziała minister finansów, Małgorzata Rzeczkowska.
- W 2022 r. wzrost realnego PKB wyniesie 4,6 proc., a w 2023 r. 1,7 proc. Dynamika wzrostu gospodarczego spadnie, ale to nie oznacza, że Polska gospodarka przestanie się rozwijać - powiedziała minister finansów, Małgorzata Rzeczkowska.Foto: KAS/twitter

- Żyjemy w bardzo niepewnych czasach: wojny, pandemii, wysokiej inflacji. W tej sytuacji nasza praca skupia się przede wszystkim na racjonalnym i oszczędnym zarządzaniu finansami państwa – zauważyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że dokładnie analizowane są wszystkie wydatki, zwłaszcza nowe, i że konieczne jest, aby być gotowym na każdy nieprzewidziany scenariusz w 2023 roku.

Zrównoważony budżet

- Naszym celem na 2023 jest utrzymanie optymalnego tempa wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym obniżeniu inflacji. Liczymy na to, że z początkiem wiosny inflacja zacznie spadać. Nowy rok przyniesie wyzwania dla całej gospodarki. Nie ukrywam, że trzeba liczyć się z jej spowolnieniem – stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

Wyjaśniła, że budżet państwa na 2023 rok łączy odpowiedzialne podejście do polityki wydatkowej z kontynuacją programów społecznych oraz ochroną osób najbardziej dotkniętych kryzysem. W budżecie znalazła się także odpowiedź na wyzwania geopolityczne, stąd wyraźnie zwiększenie wydatków na obronność.

Jakie PKB?

- Nasza prognoza budżetowa zakłada, że w 2022 r. wzrost realnego PKB wyniesie 4,6 proc., a w 2023 r. 1,7 proc. Dynamika wzrostu gospodarczego spadnie, ale to nie oznacza, że Polska gospodarka przestanie się rozwijać. Nasza gospodarka pozostaje w dobrej kondycji - produkcja przemysłowa oraz zatrudnienie i średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wypadły w listopadzie 2022 r. powyżej oczekiwań. Produkcja była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej, gdy prognozy mówiły o wzroście rzędu niewiele ponad 2 proc. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 13,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 13 proc. w październiku – tłumaczyła minister finansów.

Minister Rzeczkowska wskazała, że 2023 roku wzrost gospodarczy będzie wspierany przez konsumpcję prywatną. Wzrost realnego spożycia prywatnego, według prognoz budżetowych, wyniesie 3,9 proc. w 2022 roku oraz 2,2 proc. w 2023 r.

-  Szacunki te są wyraźnie powyżej średniej dla UE (w 2023 r. - 0,1 proc.) i pokrywają się z prognozami KE (odpowiednio 4,2 proc. i 2,3 proc.). Oznacza to, że sytuacja gospodarstw domowych pozostanie relatywnie dobra, co wynika po pierwsze z dobrej sytuacji na rynku pracy i niskiego poziomu bezrobocia, a po drugie z szeregu aktywnych działań, chroniących polskie gospodarstwa domowe. Mam tu na myśli obniżenie podatku dochodowego, zerowy VAT na żywność, mrożenie cen energii, dodatki osłonowe, wakacje kredytowe, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych - o 13,8 proc. zgodnie z założeniami budżetowymi - czy dodatkowe emerytury – wyjaśniała Rzeczkowska.

Inwestycje publiczne pobudzą gospodarkę

W opinii Małgorzaty Rzeczkowskiej duże znaczenie wśród działań łagodzących efekty kryzysu będą miały inwestycje publiczne. Stwierdziła, że planowany jest ich znaczący wzrost w przyszłym roku.

- Napływ inwestycji publicznych będzie kompensował spadek dynamiki inwestycji prywatnych wynikający ze wzrostu kosztu kapitału. W tym względzie ważne będą środki z KPO, które są Polsce potrzebne i będą znaczącym impulsem prorozwojowym dla naszej gospodarki. KPO może stanowić nawet jedną trzecią wkładu do wzrostu PKB w 2023 roku, a w przypadku obecnego spowolnienia gospodarczego ten wkład może jeszcze zdecydowanie wzrosnąć. Pieniądze trafią na ściśle określone cele, takie jak transformacja energetyczna, wsparcie przedsiębiorców, rolników czy cyfryzację, a to właśnie inwestycje w tych sferach sprzyjają rozwojowi najbardziej – podkreśliła minister finansów.

Co z zadłużeniem sektora publicznego?

W opinii Rzeczkowskiej mamy bezpieczny poziomie zadłużenia publicznego i potrzeb pożyczkowych, aby go sfinansować. Minister stwierdziła, że spodziewa się komfortowego poziomu prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu, bo finansowanie potrzeb pożyczkowych na 2022 r. zostało zakończone już w sierpniu i wszystkie środki, pozyskiwane przez resort finansów od tamtej pory, służą już prefinansowaniu 2023 r.

- Zgodnie ze strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa będzie rynek krajowy. Finansowanie zagraniczne, zarówno na rynkach międzynarodowych jak i w międzynarodowych instytucjach finansowych, będzie pełnić rolę uzupełniającą. W strategii zakładamy elastyczne podejście w wyborze rynków i instrumentów, w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej i budżetowej – wskazała szefowa resortu finansów.

Polskie obligacje są wciąż chętnie kupowane

Wspomniała także, że rok 2022 był rekordowy pod względem sprzedaży obligacji detalicznych. - Do końca listopada wyniosła ona 55 mld zł, a dla porównania – w 2021 roku było to 43 mld zł, a w 2015 r. zaledwie 3 mld zł. Zainteresowanie naszymi obligacjami detalicznymi świadczy o zaufaniu obywateli do państwa i liczę, że będą się cieszyły dużą popularnością również w 2023 roku – podsumowała minister Rzeczkowska.


PR24/PAP/sw