more_horiz
Gospodarka

Biogazownie wykorzystujące odpady komunalne. Rusza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 10:33
Od 13 lutego będzie można składać wnioski w ramach programu "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany do przedsiębiorców. 
Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.
Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej.Foto: Shutterstock/LianeM

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny", w ramach którego oferowane jest dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Program jest skierowany do przedsiębiorców. W jego ramach wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Wnioski mozna składać do czerwca 2024 r. 

"Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu 'Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny' będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać od dnia 13.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków" - podał NFOŚiGW w materiale nadesłanym PAP.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, wynoszącej do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na samą inwestycję.

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Mniejsze rachunki dla mieszkańców

- Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Pozwala na uzyskanie autonomii energetycznej zakładów gospodarowania odpadami, co prowadzi do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania a finalnie zmniejszenia opłat wnoszonych przez mieszkańców. Efektem skojarzonym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnące ceny energii to również rosnące ceny nawozów. W instalacjach fermentacji bioodpadów komunalnych może być wytwarzany bardzo dobry i tańszy zamiennik dla nawozów sztucznych - powiedział, cytowany w informacji, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Program został zaakceptowany przez Minister Klimatu i Środowiska, Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który przeznaczył budżet na ten cel w wysokości 1,5 mld zł. 

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk