more_horiz
Gospodarka

Rozlicznie PIT a większy zwrot podatku. Trzeba uwzględnić odpowiednie ulgi

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 08:57
Wstępnie przygotowany przez Ministerstwo Finansów Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl, który zawiera informacje o przychodach z PIT-11 przesłane przez pracodawców i innych płatników PIT, nie uwzględnia ulg i odliczeń przysługujących danemu podatnikowi. Uwzględnieni ich w zeznaniu pozwoli na uzyskanie większego zwrotu podatku.
W tym roku pojawiły się nowe preferencje i ulgi, z których można skorzystać.
W tym roku pojawiły się nowe preferencje i ulgi, z których można skorzystać.Foto: Shutterstock/RATTA LAPNAN

W tym roku pojawiły się nowe preferencje i ulgi, z których można skorzystać, a zwrot podatku może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych w przypadku rodziny. Jak zaznaczyli, dane dotyczące ulg i odliczeń podatnik musi uzupełnić samodzielnie.

Według ekspertów e-pity.pl bywają sytuacje, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiadają wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. Jednak nawet wówczas możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.

"W takiej sytuacji podatnicy mogą wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli, lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku, gdyby ich podatek wynosił zero złotych. Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi, nie mogąc odliczyć jej od podatku" - wskazano w informacji.

Dodano, że zwrot kwoty ulgi przysługuje maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36, w tym składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych od przychodów zwolnionych z opodatkowania ze względu na zastosowanie tzw. ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, pracujących seniorów czy zmieniających rezydencję podatkową (łączna wartość tego zwolnienia to 85 tys. 528 zł).

"Wstępnie przygotowane rozliczenie roczne, tzw. Twój e-PIT, nie uwzględnia możliwości zwrotu do kwoty zapłaconych składek automatycznie, co w efekcie może prowadzić do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi. Twój e-PIT przy pierwotnej kalkulacji uwzględnia tylko tę część ulgi, która obniża podatek do zera" – zwróciła uwagę ekspertka e-pity.pl Monika Piątkowska.

Ulga na dzieci

Jak podano, ulga na dzieci jest nadal aktualna. W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie.

Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać trzeba, składając deklarację podatkową za 2022 rok (w polach deklaracji PIT-36, PIT-37).

"Co ważne, ulga prorodzinna jest nielimitowana liczbą dzieci - oznacza to, że kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i spore kwoty powracające do portfeli rodziców" - wskazano.

Jak dodano, nowe przepisy przewidują też kilka korzystnych zmian dla rodziców dorosłych dzieci. Od tego roku z ulgi na dziecko będą mogli skorzystać także ci, których dziecko właśnie kończy naukę lub ci, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością.

Podatnicy wychowujący czworo lub więcej dzieci mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do wysokości 85 tys. 528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka, ma prawo do skorzystania z niego niezależnie.

Przykładowe rozliczenie

Eksperci przedstawili przykładowe rozliczenie dla rodziny: "Pan Adam i Pani Ania są małżeństwem, które rozlicza się wspólnie. Mają 4 dzieci, wszystkie w wieku szkolnym. Pan Adam w 2022 roku z tytułu umowy o pracę zarobił w skali roku 60 tys. zł, a składki na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosły łącznie 12 tys. 885,72 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pana Adama odprowadzono 7 tys. 74 zł zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Pani Ania również otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jej wynagrodzenie wyniosło 84 tys. zł w skali roku. Roczna suma składek na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosła 18 tys. 39,96 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pani Ani odprowadzono łącznie 10 tys. 74 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy".

Jak podano, roczne rozliczenie przykładowej pary Adama i Ani wygląda następująco: "małżeństwu przysługuje zarówno ulga dla rodziny 4+, jak również ulga prorodzinna. Pracodawcy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie uwzględniali kwoty wolnej od podatku ani ulgi dla rodziny 4+. Biorąc pod uwagę, że każdemu z małżonków przysługuje kwota wolna od podatku, jak również ulga dla rodziny 4+ oraz odliczenie od podatku z tytułu ulgi na dzieci w łącznej kwocie 6 tys. 924,12 zł, Pani Ania i Pan Adam otrzymają zwrot z podatku w wysokości 24 tys. 72,12 zł" – wyliczyła ekspertka e-pity.pl Monika Piątkowska.

Przypomniano, że dodatkowo dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy mają zarobki na tyle wysokie, że wpadają w II próg podatkowy, korzystne jest wspólne rozliczenie się z dzieckiem. Takie rozliczenie pozwala często na zapłacenie niższego podatku (czyli zastosowanie podwójnej kwoty wolnej lub niższego progu podatkowego – 12 proc. zamiast 32 proc.). Nie ma natomiast nic wspólnego z doliczaniem dochodów małoletniego, które odbywa się niezależnie od takiej formy rozliczenia.

Wskazano też, że nie tylko rodziny z dziećmi mogą zyskać na Polskim Ładzie. Nowe przepisy zadbały także m.in. o tych, którzy rodzinę dopiero założyli - współmałżonkowie mogą rozliczać się razem już w roku zawarcia małżeństwa. Zyskają także ci, którzy spłacają kredyt mieszkaniowy lub sprzedają nieruchomość, pracujący seniorzy, a także wracający z emigracji.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib