more_horiz
Gospodarka

Trasa S12. Coraz bliżej budowy odcinka między Dorohuczą a Chełmem

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023 18:00
Drogowcy wyłonili najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem.
Powstanie droga ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem.
Powstanie droga ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem.Foto: Shutterstock/APChanel

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę z wykonawcą w połowie tego roku.

10 ofert w przetargu

W przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka wpłynęło 10 ofert. Osiem z nich zmieściło się w budżecie, który wynosił 957 milionów złotych. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę około 760 milionów złotych złożyła firma Stecol Corporation.

Odcinek Dorohucza - Chełm Zachód będzie liczył 22,5 kilometra. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej 12, w większości po jej północnej stronie.

Nowa sieć dróg

W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa mostu, 14 wiaduktów oraz czterech przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Czytaj także:

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć  75 kilometrów. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Badania geologiczne

Dla obwodnicy Chełma o długości ponad. 13,5 kilometra Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. GDDKiA wybrała już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Nie było od nich odwołań i trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości około 5,7 kilometra na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych.

Czytaj także:

W związku z tym drogowcy podjęli decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy.

Aleksander Pszoniak/PR24/akg