more_horiz
Gospodarka

Ekspert Fundacji GPW: największe zaniedbania w wiedzy ekonomicznej Polaków to cyberbezpieczeństwo i oszczędzanie na emeryturę

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2023 17:00
Filmy i materiały wideo to  najlepsze sposoby dotarcia z wiedzą ekonomiczną do społeczeństwa - powiedział Paweł Krygiel z Fundacji GPW w audycji "Ekspres Gospodarczy" w Programie 1 Polskiego Radia.
Czy kryzys spowodowany putinflacją zmieni nasze podejście do inwestowania i oszczędzania?
Czy kryzys spowodowany putinflacją zmieni nasze podejście do inwestowania i oszczędzania?Foto: shutterstock/Andrey_Popov

Jako bardzo i raczej małą swoją wiedzę finansową ocenia 38% Polaków, zaś pozytywnie ocenia swoją wiedzę 31% ankietowanych, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023", opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) i Fundację GPW. Badani ocenili swoją wiedzę finansową na 2,88 w pięciostopniowej skali.

W czym czują się mocni, a gdzie niedoinformowani?

Jak wynika z badania, 38% ankietowanych Polaków w br. źle ocenia swoją wiedzę finansową (z czego 29% ocenia ją jako raczej małą, a 9% jako bardzo małą), lepszą samoocenę swoje wiedzy finansowej ma 31% Polaków (jako bardzo dobrą ocenia ją 4%, jako raczej dobrą 27%).

Opublikowane w raporcie wyniki badań z poprzednich lat wskazują, że nastąpił wzrost finansowej samooceny Polaków - np. w 2020 roku mała wiedzę deklarowało 52% ankietowanych (35% odpowiedzi "raczej mała", 17% - "bardzo mała"), dobrze oceniało swoją wiedzę 12% (bardzo dobrą wiedzę deklarowało 3%, raczej dobrą - 9%).

Skąd czerpią wiedzę?

"Głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii, mimo spadku w ujęciu rok do roku, pozostają: internet (spadek o 13 pkt proc. do 61%) i media (spadek o 1 pkt proc. do 43%).

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem o 8 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które w tej kwestii polegają na instytucjach publicznych (do 32%). Niezmiennie wysoko plasują się w tym zestawieniu również instytucje sektora finansowego i banki - wskazuje na nie 39% respondentów" – czytamy w komunikacie WIB i i Fundacji GPW.

W porównaniu do roku ub.r. o 10 pkt proc. do 14% spadł za to odsetek badanych, którzy za źródło wiedzy ekonomicznej wskazali uczelnie lub szkoły, podano.

Sporo wiemy o zdolności kredytowej

W badaniu pytano również o praktyczne kwestie związane z rynkiem finansowym - 91% badanych udzieliło prawidłowej odpowiedzi w pytaniu o zdolność kredytową, 43% respondentów umie wskazać prawidłową odpowiedź w pytaniu o RRSO, prawidłową odpowiedź w pytaniu o weryfikację pożyczkodawcy rejestr na stronie KNF wskazało 85%.

Wciąż kuleje cyberbezpieczeństwo

Wśród obszarów wymagających największej uwagi w kwestii uzupełnienia własnej wiedzy, Polacy - podobnie jak przed rokiem - wskazali cyberbezpieczeństwo (44%, spadek o 7 pkt proc. r/r) oraz inwestowanie (33%, spadek o 2 pkt. proc. r/r). Istotny wzrost wskazań odnotowano w zakresie wiedzy nt. kredytów i pożyczek - 24% (wzrost r/r o 6 pkt proc.), a także systemu podatkowego - 23% (wzrost r/r o 5 pkt proc.) oraz oszczędzania - 19% (wzrost r/r o 6 pkt proc.), podano również.

Inflacja i koszty nauczyły nas ograniczania wydatków

Badanie pokazuje również, że Polacy wyciągają wnioski na przyszłość z pogarszającej się sytuacji gospodarczej Najczęściej wskazywane są te, związane z zarządzaniem finansami osobistymi - prawie co drugi respondent (46%) zaznacza, że należy trzymać rękę na pulsie, bardziej interesując się wiadomościami gospodarczymi.

3 na 10 badanych wskazuje na konieczność dywersyfikacji oszczędności, a 1/5 respondentów twierdzi, że trzeba regularniej odkładać na tzw. czarną godzinę, podano.

Ankietowani w poprawie poziomu wiedzy ekonomicznej widzą przede wszystkim praktyczny wymiar - najczęściej wskazują lepsze rozumienie mechanizmów gospodarczych (53%), poprawę gospodarowania budżetem domowym (48%) oraz większe poczucie bezpieczeństwa finansowego (45%).

Jakie końcowe konkluzje?

"Wyniki tegorocznej edycji badania są odzwierciedleniem otoczenia, w jakim żyjemy i dążenia Polaków do niwelowania negatywnych konsekwencji zachodzących zmian. Staliśmy się bardziej ostrożni i coraz wyraźniej widzimy konieczność poszerzania wiedzy ekonomicznej.

Wciąż odczuwalne skutki pandemii, coraz wyraźniejsze konsekwencje wojny w Ukrainie, spowolnienie gospodarcze i utrzymujący się wzrost cen dowodzą, że w świecie ciągłych zmian i niepewności lepiej być wyposażonym w rzetelną wiedzę.

Cieszą dane, które potwierdzają, że Polacy coraz częściej myślą o przyszłości swoich finansów w długim horyzoncie" - powiedział prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek, cytowany w komunikacie.

Badanie "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023" przeprowadzone zostało na zlecenie WIB i FGPW przez CBM Indicator na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 1000 osób metodą CATI w dniach 10-20 lutego br.


Zapraszamy do wysłuchania audycji, którą prowadził Błażej Prośniewski.


Posłuchaj
05:26 Paweł Krygiel z Fundacji GPW w audycji "Ekspres Gospodarczy" w Programie 1 Polskiego Radia mówi o badaniu o wiedzy ekonomicznej Polaków ("Ekspres Gosp Paweł Krygiel z Fundacji GPW w audycji "Ekspres Gospodarczy" w Programie 1 Polskiego Radia mówi o badaniu o wiedzy ekonomicznej Polaków ("Ekspres Gospodarczy" Błażej Prośniewski PR1))

 

PR1/PR24/ISBnews/Błażej Prośniewski/sw