more_horiz
Gospodarka

Senat pracuje nad regulacjami dotyczącymi energetyki. W kwestii OZE zaproponował własne rozwiązanie

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 12:58
Senat poparł w piątek nowelizację Prawa energetycznego wraz z zaproponowanymi poprawkami. Celem ustawy jest zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Izba Wyższa parlamentu zajmowała się także zmianami ustawy o OZE.
Senat poparł w piątek nowelizację Prawa energetycznego wraz z zaproponowanymi poprawkami
Senat poparł w piątek nowelizację Prawa energetycznego wraz z zaproponowanymi poprawkamiFoto: Twitter/Senat

Nowelizacja Prawa energetycznego zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Za ustawą głosowało 93 senatorów, dwóch było przeciw, dwóch się wstrzymało. Senat zaproponował do ustawy trzy poprawki redakcyjne.

Podwyżka w kolejnej taryfie

Przygotowana przez posłów PiS nowela Prawa energetycznego przewiduje, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przełożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r.

Zgodnie z nowelą, koszty te sprzedawca obliczy w określony sposób, zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata, począwszy od początku 2023 r.

Ustawa przewiduje, że podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Net billing odrzucony

Podczas kolejnego głosowania Senat odrzucił w całości nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Za odrzuceniem ustawy opowiedziało się 49 senatorów, przeciwko było 47, wstrzymał się jeden.

W odrzuconej ustawie Sejm wprowadził dla prosumentów nowy system rozliczeń - net billing, zgodnie z którym prosumenci mieli sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Net billing miał obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Ustawa zakładała, że wszyscy którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

Nowy podmiot - elektroprosument

Jednocześnie Senat przyjął własny projekt zmiany ustawy o OZE. Przewiduje on wprowadzenie definicji elektroprosumenta, elektroprosumenta zbiorowego i elektroprosumenta wirtualnego, oraz agregatora sprzedaży. Zgodnie z definicjami elektroprosument energii odnawialnej to odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie.

Senacki projekt zakłada, że elektroprosument będzie płacił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci, i w związku z tym będzie mógł zawierać umowy kompleksowe i rozdzielone.

Rozliczenia energii wprowadzonej i pobranej przez elektroprosumenta z obsługującym go sprzedawcą ma następować w stosunku ilościowym jeden do jednego. Elektroprosument i sprzedawca będą mogli ustalić inne zasady rozliczenia energii.

Za projektem głosowało 49 senatorów, 47 było przeciwko, 2 się wstrzymało. Projekt trafi teraz do Sejmu.

PR24.pl, PAP, DoS