more_horiz
Gospodarka

Rząd przyjął strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Znamy jej szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 11:00
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce" - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Jak dodano, dokument zakłada m.in. wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji (AI).
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com

Resort cyfryzacji zwrócił uwagę, że nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. "Polska także chce tę szansę wykorzystać. »Polityka rozwoju sztucznej inteligencji« ma pomóc w realizacji tego zamierzenia" - podkreślono w komunikacie MC.


Ministerstwo wyjaśniło, że przyjęty przez KRMC dokument uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Określa działania i cele dla Polski w zakresie AI w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Te cele - jak tłumaczy MC - podzielone zostały na sześć obszarów.


sztuczna inteligencja shuttestock-1200.jpg
Jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni w sferze cyfrowej. Polska awansowała w rankingu DESI

Czego dotyczy projekt rozwoju AI w Polsce ?

Pierwszym z nich jest "AI i społeczeństwo", który określa działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Kolejnym jest "AI i innowacyjne firmy", który przewiduje wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. przez tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy startup-ów z rządem.

Trzecim obszarem jest "AI i nauka", w którym identyfikuje się wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji.Następnym obszarem jest "AI i edukacja" - zakłada działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych. Przewiduje on programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

Piąty obszar - "AI i współpraca międzynarodowa" - przewiduje działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

Ostatni, szósty temat - "AI i sektor publiczny" - zakłada wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Strategia AI przewiduje pomoc UE 

Minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślił, że "Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce" zakłada również stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy resorcie cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów.

"Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce" - dodano.


Marek Zagórski 1200 PAP.jpg
Minister cyfryzacji: przy wdrażaniu 5G tworzymy sojusze techniczne z NATO i UE

Projekt był już poddany wielu konsultacjom 

Ministerstwo podkreśliło, że przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji. Pierwszy projekt poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne.

W lipcu 2020 r. "Polityka rozwoju sztucznej inteligencji" została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Resort poinformował, że dokument zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Ma on zostać przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na przełomie września i października tego roku. 


PR24/IAR/PAP/sw