more_horiz
Gospodarka

Produkcja cementu rośnie, ale zużycie spada. "To efekt spowolnienia w sektorze budowlanym"

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2022 11:24
Produkcja cementu po I półroczu tego roku wzrosła o 8,6 proc., jednak w całym 2022 r. prognozowany jest spadek jego zużycia o 4 proc. w stosunku od ubiegłego roku. To efekt spowolnienia w sektorze budowlanym, które uwidoczni się najbardziej w nadchodzących miesiącach. "Koniunktura gospodarcza, w tym sytuacja na rynku cementu, powinny zacząć poprawiać się pod koniec przyszłego roku" - uważa Stowarzyszenie Producentów Cementu.
W ocenie eksperta koniunktura gospodarcza, w tym sytuacja na rynku cementu, powinny zacząć poprawiać się pod koniec przyszłego roku.
W ocenie eksperta koniunktura gospodarcza, w tym sytuacja na rynku cementu, powinny zacząć poprawiać się pod koniec przyszłego roku.Foto: Shutterstock/Juan Enrique del Barrio

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego produkcja cementu w Polsce w I półroczu tego roku wzrosła o 8,6 proc., do około 9,3 mln ton w stosunku do I półrocza 2021 r., a produkcja klinkieru wyniosła 6,8 mln ton i była większa o 11,1 proc. - poinformował szef zespołu prawo i technika Stowarzyszenia Producentów Cementu Dariusz Konieczny.

- Stowarzyszenie nie dysponuje jednak danymi od producentów odnośnie wyników sprzedaży cementu - wyjaśnił Dariusz Konieczny.

Podkreślił, że z prognoz, jakie stowarzyszenie otrzymuje z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, wynika, że spowolnienie w sektorze budowlanym wpłynie również na sprzedaż cementu.

Każdy prowadzi własną politykę

- IPiAG prognozuje, że zużycie cementu w Polsce w 2022 r. wyniesie 20 mln ton, z czego 18,8 mln przypadało będzie na sprzedaż krajowych wytwórców. Oznacza to spadek zużycia krajowego o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego na sektor budowlany i branżę cementową widoczny będzie najbardziej w drugiej połowie roku - poinformował Dariusz Konieczny.

Pytany, czy mimo gorszej koniunktury rosnące ceny energii przełożą się na wzrost cen cementu, przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu zastrzegł, że organizacja nie posiada żadnych danych o cenach cementu ani nie gromadzi informacji z tego obszaru.

- Każdy z członków SPC prowadzi własną politykę rynkową - podkreślił.Dariusz Konieczny dodał, że podobnie jak inne sektory energochłonne również branża cementowa boleśnie odczuwa bardzo dynamiczny wzrost cen energii i węgla.

- Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją na rynku energetycznym. Zarówno węgiel jak i energia elektryczna są niezbędne do produkcji klinkieru i cementu. W roku 2019 branża zużyła około 600 tys. ton węgla. Obecnie ilość ta może być mniejsza i wynosić, w całym sektorze, nieco ponad 500 tys. ton rocznie - oszacował Dariusz Konieczny.

Energia elektryczna to 35 proc. kosztów

Ekspert zaznaczył, że węgiel został w większym stopniu zastąpiony paliwami alternatywnymi. W roku 2019 stopień zastąpienia węgla kształtował się na poziomie około 69 proc.; obecnie jest to 75-80 proc.

- Jeżeli będziemy mieć do czynienia ze spadkiem produkcji cementu, to zużycie zarówno węgla jak i paliw alternatywnych będzie mniejsze. Zmniejszenie produkcji cementu może wynieść około 4 proc. w bieżącym roku 2022, więc spadek zapotrzebowania na węgiel z tego powodu to może być tylko około 20 tys. ton, natomiast reszta (ok. 500 tys. ton) cały czas będzie nam potrzebne - stwierdził Dariusz Konieczny.


Zwrócił uwagę, że energia elektryczna to również podstawowe medium i koszt w produkcji cementu.

- Na stabilnym rynku energii w latach 2019-2020 energia elektryczna stanowiła ok. 35 proc. kosztów wytwarzania cementu. Obecnie Stowarzyszenie nie jest w stanie oszacować tego parametru - zaznaczył przedstawiciel SPC.

Branża odprowadza 1,9 mld zł do budżetu

Według IPiAG w 2023 r. prognozowane zużycie cementu w Polsce to 19,6 mln ton (spadek o 2 proc. rdr), w tym 18,6 mln ton wyniesie sprzedaż krajowych producentów.

- Koniunktura gospodarcza, w tym sytuacja na rynku cementu, powinny zacząć poprawiać się pod koniec przyszłego roku - ocenił.


Z danych Stowarzyszenia Producentów Cementu wynika, że w Polsce mamy 12 cementowni - głównie na południu Polski ze względu na dostęp do surowców, z których produkowany jest klinkier, a następnie cement. Łączne zdolności produkcyjne to 22 mln ton rocznie. Branża cementowa zatrudnia 3,5 tys. osób i 22 tys. w zakładach kooperujących. Corocznie odprowadza 1,9 mld zł wpływów do budżetu państwa i samorządów.

PR24.pl, PAP, DoS