more_horiz
Gospodarka

Jakie są wyniki GPW po półroczu? Znamy dane spółki

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2022 12:35
Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, tj. o 15,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. - poinformowała w piątek Izabela Olszewska z zarządu GPW. Wskazała, że spadek zysku rdr to m.in rezultat wzrostu kosztów operacyjnych o 22,6 proc. w ujęciu rocznym.
   .
Здымак мае ілюстрацыйны характар.Foto: ESB Professional/Shutterstock

W pierwszym półroczu 2022 r. GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 76,1 mln zł - mniej o 7,8 mln zł, tzn. o 9,3 proc. w stosunku do zysku netto po II kw. 2021 r. poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 209,3 mln zł, tj. mniej o 0,1 proc. licząc rok do roku.

Jak przekazała Olszewska, ZWZ zdecydowało o wypłacie 115 mln zł dywidendy, co oznacza 2,74 zł na jedną akcję. To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję.

Jakie były przychody warszawskiego parkietu?

Dyrektor finansowy GPW Piotr Kajczuk podał, że w samym II kw. 2022 r. GK GPW wypracowała 99,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 46,8 mln zł, zysk operacyjny 37,3 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 1,2 proc. wobec II kw. 2021 r. i spadły o 10,1 proc. wobec I kw. 2022 r.

Wzrost przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.

Niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. w ujęciu rocznym wynikają w głównej mierze z niższych o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr) przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi. GPW zanotowała rekordowy wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi - o 1,1 mln zł (+32,5 proc. rdr) - oraz innych opłat od uczestników rynku - o 1,0 mln zł (więcej 68,9 proc. rdr), obsługi emitentów - o 0,3 mln zł (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego - o 0,7 mln zł (wzrost o 4,9 proc. rdr).

Co wpływało na wynik GPW?

Wyjaśnił, że na wynik w I półroczu 2022 r. wpływ miał również wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych, udzielonych pożyczek) w wysokości 8,4 mln zł, w wyniku decyzji Narodowego Banku Polskiego dotyczących podwyższenia rynkowych stóp procentowych, oraz rezerwa na koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 14,5 mln zł.

W ocenie zarządu GPW w I półroczu br. wpływ pandemii na wyniki Grupy nie był już tak widoczny, natomiast wpływ wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie pod koniec lutego przyczynił się do zwiększenia obrotów na rynkach Grupy w marcu 2022 r.


PR24/PAP/sw


Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA gpw zysk