more_horiz
Gospodarka

Do kiedy trzeba zapłacić roczny abonament rtv ? Poczta Polska przypomina

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023 18:00
Opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do 25 stycznia 2023 roku, upoważnia do 10 proc. zniżki - przypomina Poczta Polska. Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych przysługuje m.in. seniorom w wieku powyżej 75 lat oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy.
Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu zgóry za cały rok 2023 do 25 stycznia br., bo premiowane jest to zniżką wwysokości 10 proc.
Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2023 do 25 stycznia br., bo premiowane jest to zniżką w wysokości 10 proc. Foto: Shutterstock/Yuri Snegur

Poczta Polska jest ustawowo zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania.

Spółka Skarbu Państwa przypomniała, że każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Opłata z góry jest najtańszym rozwiązaniem

Dodała, że najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2023 do 25 stycznia br., bo premiowane jest to zniżką w wysokości 10 proc. Można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Poczta Polska przypomina, że informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek, dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Spółka wskazała, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby po 60 r. życia mające prawo do emerytury.

Ale pod warunkiem, że jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Kto jeszcze jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Zwolnienie przysługuje również osobą spełniający kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osobom posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.PR24/PAP/sw


REKLAMA