more_horiz
Gospodarka

Ustawa budżetowa na 2023 r. Większe wydatki na wojsko i ochronę zdrowia

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2023 11:45
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 r. - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Budżet zakłada dochody na poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 mld zł oraz deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł.
Ustawa budżetowa zakłada wzrost wydatków na obronność
Ustawa budżetowa zakłada wzrost wydatków na obronnośćFoto: Lukasz Dejnarowicz / Forum

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał ustawę budżetową na 2023 r. W budżecie przewidziano wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 1,7 proc., inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 proc.

- Pracując nad przyjętą przez Sejm ustawą budżetową musieliśmy stawić czoła niespotykanej w ostatnich lata zmienności sytuacji geopolitycznej, turbulencjom na rynkach surowcowych i gospodarce dotkniętej przez te zewnętrzne kryzysy. Mam tu na myśli wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny czy sytuację makroekonomiczną na świecie. Każde z tych występujących zjawisk wpływa bowiem na stronę dochodową i wydatkową budżetu, jak i wysokość deficytu. Konstruując budżet, odpowiedzieliśmy na najważniejsze wyzwania, jakimi są m.in. zapewnienie kontynuacji ambitnych programów społecznych, wzrost wydatków na obronność do 3 proc. PKB, waloryzacja rent i emerytur z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez efektywnych działań uszczelniających system podatkowy oraz - wynikających z rozwoju w ostatnich latach polskiej gospodarki - rosnących wpływów z podatków. Naszą odpowiedzialność budżetową udało się połączyć z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ustawa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Posłuchaj
00:26 12168596_1.mp3 "To najważniejsza ustawa w roku, ponieważ brak jej przyjęcia może skutkować np. rozwiązaniem Sejmu"- powiedział dziennikarzom w Sejmie rzecznik rządu Piotr Mueller. Źródło: IAR

Założenia makroekonomiczne

Wybuch wojny na Ukrainie znacząco zmienił  perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki w I kwartale br. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej realny PKB w 2022 r. zwiększy się o 4,6 proc., a w 2023 r. tempo jego wzrostu wyniesie 1,7 proc.

Jednocześnie na prowadzenie polityki fiskalnej ma wpływ fakt, że w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bezprecedensowych wzrostów cen energii oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw, aby wesprzeć gospodarki UE i strefy euro w powrocie do stanu normalności, Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie do końca 2023 roku tzw. ogólnej klauzuli wyjścia, która pozwala prowadzić polityki budżetowe bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków. Istotnym celem przedłużenia klauzuli było zapewnienie elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji na zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie dostępności surowców energetycznych.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc.,
 • inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8 proc.,
Porównanie wydatków budżetowych z PKB Polski. Źródło: gov.pl Porównanie wydatków budżetowych z PKB Polski. Źródło: gov.pl

Wydatki budżetu państwa

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

Posłuchaj
00:19 12169201_1.mp3 Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron powiedział, że tegoroczny budżet umożliwi stabilnie działanie państwa. Źródło: IAR

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniono m.in.:

 • zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6 proc. PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, "Dobry Start" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emeryturę,
 • 3 proc. PKB na obronność,
 • zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.
Planowane wydatki budżetu państwa w 2023 roku. Źródło: gov.pl Planowane wydatki budżetu państwa w 2023 roku. Źródło: gov.pl

Dochody budżetu

W ustawie przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.
Planowane dochody budżetu państwa w 2023 roku. Źródło: gov.pl Planowane dochody budżetu państwa w 2023 roku. Źródło: gov.pl

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała sytuacja makroekonomiczna.
W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre, jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Czytaj także:

PolskieRAdio24.pl/ gov.pl/ IAR/ mib