more_horiz
Gospodarka

Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Mniej obowiązków administracyjnych dla pracodawców

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2022 21:08
Sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny rekomendują uchwalenie wraz z poprawkami projektu nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Przepisy przygotowane przez rząd mają m.in. ułatwić pracodawcom prowadzenie PPE.
Jak wynika z danych KNF, w końcu ubiegłego roku w PPE uczestniczyło ponad 630 tysięcy osób, które zgromadziły 17 mld złotych.
Jak wynika z danych KNF, w końcu ubiegłego roku w PPE uczestniczyło ponad 630 tysięcy osób, które zgromadziły 17 mld złotych. Foto: Halfpoint/Shutterstock

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział podczas pierwszego czytania projektu, że z pracodawców zostaną zdjęte obowiązki administracyjne.

Obowiązek administrowania przerzucony na instytucje finansowe obsługujące PPE

Podkreślił, że realizacja obowiązków administracyjnych będzie spoczywać na instytucjach finansowych, obsługujących pracownicze programy emerytalne. Stwierdził, że posiadają one niezbędną do tego infrastrukturą techniczną i zasoby osobowe.


Posłuchaj
00:12 ppe.mp3 Sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny rekomendują uchwalenie wraz z poprawkami projektu nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych./IAR/.

 

Korzystniejsze warunki uczestnictwa w programie

Projekt wprowadza też, korzystne zdaniem rządu, zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie. Chodzi m.in. o zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczenie jej finansowania ze źródeł innych niż wynagrodzenie uczestnika PPE.


senior tablet smartfon 1200.jpg
Centralna Informacja Emerytalna. Resort cyfryzacji zapowiada ułatwienia

Umowę o prowadzenie IKE i IKZE będzie można zawrzeć w postaci elektronicznej

Projekt ułatwia też zawarcie umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

Komisje zaproponowały poprawki do projektu. Jutro w Sejmie odbędzie się jego drugie czytanie.

Pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców.

Jak wynika z danych KNF, w końcu ubiegłego roku w PPE uczestniczyło ponad 630 tysięcy osób, które zgromadziły 17 mld złotych.

IAR, jk