more_horiz
Wiadomości

Nowe obostrzenia epidemiczne weszły w życie. Sprawdź szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021 23:55
Nowe obostrzenia obejmują m.in. zmniejszenie liczby osób w restauracjach, hotelach i instytucjach kultury do 30 proc., a także zakaz działalności dyskotek. Weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie restrykcji sanitarnych. 
Nowe obostrzenia epidemiczne. Co się zmienia?
Nowe obostrzenia epidemiczne. Co się zmienia?Foto: shutterstock.com/AhXiong

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie obostrzeń, wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe zasady wchodzą w życie od środy.

Zwolnienie z kwarantanny - dodatkowy warunek

W rozporządzeniu zapisano m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej.

Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Zamknięte kluby

Rozporządzenie wprowadza też m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

"Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (...) działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (...) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób" - zapisano w rozporządzeniu.

Mniej osób w restauracjach, hotelach, teatrach

Przewidziano także ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności. Rozporządzenie wprowadzi zmniejszeni liczby osób do 30 proc. w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach - zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

W przypadku lokali gastronomicznych - zgodnie z rozporządzeniem - odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nowe obostrzenia sanitarne obowiązują od 15 grudnia Źródło: PAP/Maria Samczuk Nowe obostrzenia sanitarne obowiązują od 15 grudnia Źródło: PAP/Maria Samczuk

Seans bez popcornu

Rozporządzenie wprowadzi wobec przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu - w sytuacji osiągnięcia tego limitu - weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w rozporządzeniu doprecyzowano obowiązującą regulację w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19 w razie osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia.

Czytaj także: 

Co z podróżującymi?

Rozporządzenie zobowiązuje też osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen do wykonania testu na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, po przekroczeniu granicy Polski będzie musiała odbyć obowiązkową kwarantannę.

W rozporządzeniu nie pojawił się zapis o zwiększeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym. Jak tłumaczył we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w konsultacjach z ministerstwem infrastruktury, przewoźnikami kolejowymi i transportu drogowego zdecydowano, że zmiany nie będzie, ale większa waga będzie przywiązywana do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust.

Rozporządzenie wejdzie w życie 15 grudnia 2021 r. 

Zobacz także: Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24

kp

Zobacz także

Zobacz także