more_horiz
Wiadomości

Rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki". Rząd przyjął projekt w tej sprawie

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022 14:57
W systemie teleinformatycznym prowadzona będzie ewidencja ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i tych, które przybyły do Polski bez opieki. "Rząd będzie zbierał informacje o ich przemieszczaniu się na terenie Polski, o ilościowym i jakościowym monitorowaniu sposobu udzielonej im opieki i o miejscu i czasie udzielonej opieki" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. 
Dzieci z Ukrainy, które docierają do Polski bez opieki trafią do rejestru
Dzieci z Ukrainy, które docierają do Polski bez opieki trafią do rejestruFoto: PAP/Jan Woitas

Rząd chce prowadzić w systemie teleinformatycznym ewidencję ukraińskich dzieci, które w związku z wojną przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Dotyczyć to będzie także małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w tej sprawie. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, w nowelizacji uregulowane zostaną także zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie, jeśli chodzi o wsparcie udzielane opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim obywatelom Ukrainy. CIR zwróciło uwagę, że w wyniku wojny w Ukrainie do Polski przybyło już ponad 2,1 mln ukraińskich obywateli, którzy poszukują schronienia. Wśród nich - jak wskazano - są także dzieci, które pozbawione są opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi.

"Dlatego rząd będzie zbierał informacje o ich przemieszczaniu się na terenie Polski, o ilościowym i jakościowym monitorowaniu sposobu udzielonej im opieki i o miejscu i czasie udzielonej opieki. Wiedza ta jest niezbędna, aby zapewnić tym dzieciom bezpieczeństwo i umożliwić świadczenie im skutecznej pomocy opiekuńczej" - podkreślił CIR.

Ważne dane po zakończeniu wojny

Stworzenie ewidencji ma także pozwolić Polsce na przekazanie stronie ukraińskiej informacji, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które przekroczyły polską granicę i o miejsce ich pobytu w Polsce. Dane te - jak uzasadniono - mogą okazać się niezbędne dla władz ukraińskich po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Zgodnie z projektem ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Ponadto powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy.

Dodatkowo powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

Czytaj także:

Oglądaj całodobowy przekaz z Ukrainy w streamingu portalu PolskieRadio24.pl

ASP

Zobacz także

Zobacz także