more_horiz
Wiadomości

Matura 2022. Dziś ostatni dzień sesji pisemnych egzaminów

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022 03:03
Dziś maturzyści piszą egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych. Mogą oni, ale nie muszą, przystępować do matury dwujęzycznej z przedmiotów innych niż język obcy.
W ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbędą się egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki.
W ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbędą się egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Foto: Shutterstock/Lukasz Calko

Wszyscy maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, przeprowadzane są one na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Zawężony katalog

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Swoje wyniki maturzyści poznają 5 lipca br.

Czytaj także:

fc

Zobacz także

Zobacz także