more_horiz
Wiadomości

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Sejmowa komisja poparła projekt nowelizacji ustawy

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022 18:10
Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała - wraz z poprawkami - projekt noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Według szacunków resortu zdrowia, planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Sejmowa komisja podjęła decyzję ws. nowelizacji ustawy
Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Sejmowa komisja podjęła decyzję ws. nowelizacji ustawyFoto: Shutterstock/Iryna Inshyna

- Projekt można określić mianem historycznego - nigdy wcześniej nie było tak dużego wzrostu, jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne w ochronie zdrowia - powiedział na posiedzeniu komisji, podczas pierwszego czytania projektu, wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Jak wyjaśnił, w zależności od grup, będzie to podwyżka gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 do 41 procent.

- Przypomnę, że ustawa dotyczy najniższego wynagrodzenia zasadniczego - dodał. - Średnio ten wzrost to ok. 30 procent - zauważył wiceminister.

Dodatkowe środki

Bromber przypomniał, że opracowanie projektu ustawy to efekt porozumienia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

- Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i okołomedycznych - powiedział.

- Co najważniejsze - podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 roku dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą 7,2 mld zł. Są to środki dodatkowe, które będą przeznaczone na realizację tej ustawy. (...) Szacuje się, że podwyżki obejmują grupę ok. 460 tys. medycznych i niemedycznych pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę - zauważył.

"Awans" techników elektroradiologii

Posłowie przyjęli poprawkę złożoną przez przewodniczącego Komisji Zdrowia Tomasza Latosa (PiS), przewidującą przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pracy techników elektroradiologii.

- Umieszczenie ich grupie 7., a nie w grupie 6. traktuję jako pewne przeoczenie przy tworzeniu grup - powiedział Latos.

Pod poprawką Latosa podpisały się ostatecznie wszystkie kluby i koła parlamentarne.

Rekomendacja zamiast raportu

Przyjęto też poprawkę Biura Legislacyjnego doprecyzowującą artykuł, w którym mowa o tym, że prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, po otrzymaniu zlecenia ministra zdrowia, dokonuje analizy dotyczącej zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń oraz przygotowuje stosowny raport.

Biuro Legislacyjne zauważyło, że do zadań Agencji należy wydawanie na zlecenie ministra rekomendacji prezesa Agencji, a nie raportu. W poprawce uwzględniono więc "wydawanie rekomendacji" przez prezesa AOTMiT.

Bez imion i nazwisk

Posłowie poparli też dwie kolejne poprawki PiS - pierwszą, by usunąć z projektu ustawy jeden element raportu zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (tzn. opisu świadczenia) i zastąpić go bardziej ogólnym sformułowaniem. Druga poprawka PiS przewiduje wykreślenie z projektu możliwości pozyskiwania przez AOTMiT imion i nazwisk osób zatrudnionych u świadczeniobiorcy.

Przyjęto też jedną doprecyzowującą poprawkę redakcyjną zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne.

Wynagrodzenie pielęgniarek

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych skierowano do konsultacji publicznych 1 kwietnia.

Jedna z istotnych zmian, która znalazła się w projekcie, to przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Nowy podział

W załączniku do projektu nowelizacji zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Czytaj także:


Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W projekcie nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Zobacz także: wiceszef MZ Waldemar Kraska w PR24

fc

Zobacz także

Zobacz także