more_horiz
Wiadomości

Małpia ospa. Wiceminister zdrowia rozwiewa wątpliwości dot. zakażeń w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022 10:37
Małpia ospa, to wirus, który w ostatnim czasie wzbudza coraz więcej emocji i wywołuje obawy przed nową epidemią. W Radiu Plus emocje studził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który podkreślił, że wirus ten przenosi się zdecydowanie trudniej niż koronawirus SARS-CoV-2. Zapewnił też, że w Polsce nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia.
Waldemar Kraska podkreśla, że w Polsce nie wykryto ani jednego przypadku małpiej ospy
Waldemar Kraska podkreśla, że w Polsce nie wykryto ani jednego przypadku małpiej ospyFoto: shutterstock.com/Cinematik

Waldemar Krasja, pytany o to, dlaczego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na wydanie trzech rozporządzeń dotyczących małpiej ospy, odpowiedział, że "życie nas nauczyło, szczególnie przez te dwa lata pandemii, że trzeba wykonać pewne ruchy zapobiegawcze".

Małpia ospa - opublikowano 3 rozporządzenia

Jak mówił, rozporządzenia te "trochę ustawiają służbę zdrowia, ponieważ jest tam wzmianka o potrzebie czujności lekarza i zgłoszeniu nawet podejrzenia takiego przypadku".

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano trzy rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące małpiej ospy. Wprowadzają one obowiązek raportowania do stacji sanitarno-epidemiologicznych każdego podejrzanego przypadku, który może być małpią ospą, a także obowiązek izolacji i hospitalizacji osób zakażonych.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, nowelizację rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Co jest w rozporządzeniach MZ?

Pierwsze z nich włącza małpia ospę do wykazu chorób zakaźnych i obejmuje przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Drugie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej.

Trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych na ospę małpią, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni - tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych - licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

Czytaj również:

Małpia ospa a COVID-19. Dr Sutkowski wskazuje na "ogromną różnicę"

COVID-19 w Polsce. Wirusolog: Liczby zachorowań piątej fali mogły być bardzo niedoszacowane


jmo

Zobacz także

Zobacz także