more_horiz
Wiadomości

Posłowie pracują nad zmianami w Kodeksie pracy. Stanisław Szwed tłumaczy zalety rządowego projektu

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022 17:40
Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed chce by Sejm dalej procedował rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany dotyczą, między innymi pracy zdalnej i możliwości prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę.
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy Foto: TT/@KancelariaSejmu

Stanisław Szwed złożył wniosek o skierowanie projektu do pracy w komisjach. Jak podkreślił na mównicy sejmowej, jest potrzeba uregulowana wielu kwestii. - Wprowadziliśmy definicję pracy zdalnejBędzie nią praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. W tym praca pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - mówił wiceminister.

Praca zdalna na wniosek pracownika 

Pracownik nie będzie mógł być zmuszony do świadczenia pracy zdalnej. Jedynie taki tryb pracy będzie mógł być narzucony, między innymi przez stan nadzwyczajny albo stan epidemii. Projekt przewiduje także tzw. "okazjonalną pracę zdalną" wyłącznie na wniosek pracownika.

Drugą kwestią wymagającą regulacji jest kwestia możliwości prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Wiceminister Szwed mówił, że do jej przeprowadzenia będzie konieczne spełnienie określonych warunków. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona tylko w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób oraz ochrony mienia.

Posłuchaj
00:16 11805857_2.mp3 Stanisław Szwed o definicji pracy zdalnej (IAR) 

Kontrola może obejmować zarówno badanie obecności w organizmie alkoholu jak również innych środków działających podobnie. Taka kontrola będzie dopuszczona tylko, gdy pracodawca poinformuje pracowników o jej wprowadzeniu nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem jej przeprowadzania. W przypadku gdy obecność alkoholu lub innych środków działających podobnie nie zostanie stwierdzona, badanie nie będzie pociągało żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika.

Posłuchaj
00:16 11805857_1.mp3 Wiceminister Szwed o planowanych zmianach w Kodeksie pracy (IAR) 

Czytaj również:

nt

Zobacz także

Zobacz także