more_horiz
Wiadomości

Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Przedstawiamy najważniejsze tematy [TRANSMISJA]

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023 05:45
Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął posiedzenie, na którym będzie kontynuował prace nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym, przedstawionymi przez rząd i PiS. Posłowie zajmą się też projektem przewidującym ograniczenie do 40 proc. wzrostu cen ciepła sieciowego oraz projektem zmian Kodeksu pracy.
Posiedzenie Sejmu m.in. o polityce rolnej i dodatkach motywacyjnych dla służb mundurowych
Posiedzenie Sejmu m.in. o polityce rolnej i dodatkach motywacyjnych dla służb mundurowychFoto: verconer/Shutterstock

TRANSMISJA Z POSIEDZENIA SEJMU

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy zmarłego w zeszłym tygodniu senatora Platformy Obywatelskiej, w przeszłości posła i eurodeputowanego Marka Plurę. Był znany m.in. z działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, walczył o objęcie ochroną prawną śląskiej mowy i etniczności.

Sytuacja na rynku paliw

Sejm na rozpoczętym się w środę posiedzeniu ma przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Skierowany w piątek do Sejmu projekt podnosi tę kwotę do 14,5 mld zł.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, dodatkowe wydatki w wysokości 4,5 mld zł zaplanowano na rok 2023 r. Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Rodziny funkcjonariuszy i żołnierzy

Posłowie mają też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

KSO

Sejm ma też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma ona zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Kodeks wyborczy

W czwartek posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach dotyczącym trzech projektów zmian w Kodeksie wyborczym. Komisja pracowała nad dwoma projektami rządowymi oraz projektem posłów PiS, przygotowując jedno sprawozdanie.

Jeden z rządowych projektów dotyczy potwierdzenia dalszego przysługiwania w wyborach lokalnych praw wyborczych obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, analogicznych do tych, które posiadali do momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez ich kraj. Drugi rządowy projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania.

Z kolei projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowany przez posłów PiS zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem procedury ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Według autorów projektu, rozwiązania te mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.

Kodeks pracy

W czwartek wieczorem posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy, który ma zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia. Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu..

Zobacz także:

Zobacz także: wicepremier Jacek Sasin w Programie 3 Polskiego Radia

jp/jb/IAR/PAP

Zobacz także

Zobacz także