more_horiz
Wiadomości

Rzecznik rządu: nie planujemy żadnych zmian w prawie w związku z orzeczeniem TSUE

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021 16:12
- Nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia modyfikacji w przepisach dot. wymiaru sprawiedliwości. Polska w tym zakresie nie łamie żadnego prawa - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. - Rząd zgadza się z oświadczeniem I prezes SN i je podziela - dodał.
Piotr Mller
Piotr MüllerFoto: PAP/Tomasz Gzell

Rzecznik rządu był pytany na piątkowej konferencji prasowej, czy polski rząd planuje wprowadzić jakieś zmiany w przepisach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, sposobu powoływania do Izby Dyscyplinarnej SN, obsadzania KRS i czy zgadza się z decyzją I prezes SN w tej sprawie.

Ziobro PAP-1200.jpg
"Wydany na polityczne zamówienie KE". Zbigniew Ziobro o wyroku TSUE

I prezes SN Małgorzata Manowska napisała w oświadczeniu, że "jest głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji", informując jednocześnie o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia ub.r.

Müller odpowiedział, że "nie pozostaje mu nic innego, jak uznać to za stanowisko SN".

TSUE poza kompetencjami?

Dopytywany, czy zgadza się z tym stanowiskiem, Müller powiedział, że "rząd je podziela". - Wielokrotnie mówiliśmy, że nie jest kompetencją żadnego organu UE decydowanie o kwestiach związanych z organizacją wymiaru sprawiedliwości, co zresztą wynika z ugruntowanego orzecznictwa TK, tak w Polsce, jak i w innych państwach - podkreślił.

Posłuchaj
00:26 11195954_1.mp3 Rzecznik rządu: rząd podziela stanowisko Sądu Najwyższego (IAR)

- To nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli chodzi o kwestie związane z rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych pomiędzy tym, czy prawo europejskie ma wyższy charakter niż konstytucja, czy ma charakter podrzędny - dodał rzecznik rządu.

Wskazał na przykład Niemiec mówiąc, że "Federalny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał o zgodności unijnego prawa z niemiecką ustawą zasadniczą, czyli twierdził, że ustawa zasadnicza niemiecka ma wyższy charakter niż prawo unijne". Wymienił też w tym kontekście Trybunały Francji, Włoch, Czech i Rumunii, które według niego postępowały podobnie.

"Nie ma podstaw do żadnych zmian"

Dopytywany, czy Polska wprowadzi zmiany w prawie dot. wymiaru sprawiedliwości, rzecznik rządu powiedział, że "Polska w tym zakresie nie łamie żadnego prawa". - To orzekł polski Trybunał Konstytucyjny, w związku z tym nie ma podstaw do żadnych modyfikacji. Tym bardziej, że I Prezes SN mówi, wprost, że żadne przepisy w tym zakresie nie zostały złamane, a Izba Dyscyplinarna działa zgodnie z zasadami niezależności i niezawisłości - podkreślił Müller. - Nie planujemy żadnych modyfikacji w związku z orzeczeniem TSUE i wypowiedzią pani I prezes SN - oświadczył.

tsue 1200 shutt.jpg
"Decyduje naga siła polityczna". Prof. Jabłoński o sporze pomiędzy TK a TSUE

Müller pytany, czy rząd nie obawia się kar finansowych w związku z wyrokiem TSUE, powtórzył, że wyrok jest niezgodny z przepisami wynikającymi z polskiej konstytucji. - Podobnie jak w innych krajach UE kwestia wymiaru sprawiedliwości regulowana jest przez państwa członkowskie, dlatego też oczekuję ze strony Komisji Europejskiej, że nie podejmie żadnych działań, które byłyby sprzeczne z traktatami unijnymi - mówił rzecznik rządu.

Jak dodał, jeżeli takie działania miałyby jednak zostać podjęte, miałyby charakter nielegalny. - To byłyby działania, które są niezgodne z traktatami unijnymi, a idąc dalej musiałyby się odnosić przynajmniej do połowy krajów członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym byłbym zaskoczony, gdyby takie działania miałyby być podejmowane tylko wobec Polski, a nie np. wobec Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Rumunii, czy wielu innych krajów Unii Europejskiej - zaznaczył Müller.

Spór między TSUE a TK

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Czytaj także:

Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej - wydał kolejne postanowienie o środkach tymczasowych ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej m.in. w sprawach immunitetów sędziowskich.

Jednocześnie w czwartek TSUE orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według TSUE proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), "którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości".

kp

Zobacz także

Zobacz także