more_horiz
Wiadomości

Wzmocnienie roli kuratorów. Nowelizacja jest już w Sejmie

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2022 15:05
Nowelizacja, którą obecnie zajął się Sejm dotyczy m.in. zwiększenia roli kuratorów. W myśl nowych przepisów prawa oświatowego, dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje.
Sejm zajął się nowelizacją prawa oświatowego, dotyczącą między zwiększenia roli kuratorów.
Sejm zajął się nowelizacją prawa oświatowego, dotyczącą między zwiększenia roli kuratorów.Foto: Verconer/Shutterstock

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas drugiego czytania nowelizacji mówił, że w nowych przepisach chodzi o transparentność.

- Chodzi tylko o to, żeby każda organizacja pozarządowa, którą zapraszamy do polskich szkół, najpierw przedstawiła, co chce dzieciom pokazać, co chce dzieciom powiedzieć. Chodzi o transparentność - mówił szef resortu edukacji. - Chcemy wiedzieć, co jedna, druga, trzecia organizacja chce przekazać dzieciom w każdym miejscu Polski - dodał.

"Odpowiednie narzędzia"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński mówił, że proponowane zmiany dają kuratorowi odpowiednie narzędzia do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

- Wprowadzono wymóg pisemnej zgody rodziców, którzy dodatkowo muszą być poinformowani przez dyrektora szkoły o celach i treściach realizowanego programu zajęć. Tym samym mogę zapewnić rodziców, że żadna szkolna organizacja poza wyjątkiem harcerskich, bez ich zgody nie będzie mogła prowadzić zajęć z ich dziećmi - powiedział Tomasz Zieliński.

Czytaj także:

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas mówiła, że nowelizacja daje kuratorom nieograniczoną władzę. - Minister chce, aby tak jak w czasach słusznie minionych kurator, jego polityczny namiestnik, miał nieograniczoną kontrolę nad szkołami i mógł zablokować zajęcia pozalekcyjne zaproponowane przez rodziców - mówiła Krystyna Szumilas.

Nowe przepisy zakładają także, że jeżeli dyrektor szkoły nie wykona zaleceń kuratorium, kurator będzie mógł wezwać go do wyjaśnień. Jeżeli to nie poskutkuje, kurator może wnioskować do samorządu o zwolnienie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

Posłuchaj
00:25 11497101_1.mp3 Przemysław Czarnek: każda organizacja pozarządowa, którą zapraszamy do polskich szkół, najpierw musi przedstawić, co chce dzieciom pokazać (IAR)
Posłuchaj
00:20 11497101_3.mp3 Tomasz Zieliński: wprowadzono wymóg pisemnej zgody rodziców (IAR)
Posłuchaj
00:16 11497101_2.mp3 Krystyna Szumilas: nowelizacja daje kuratorom nieograniczoną władzę (IAR)

jb

Zobacz także

Zobacz także