more_horiz
Wiadomości

Koronawirus w Polsce. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dot. testowania pracowników

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 23:10
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Jak napisano w uzasadnieniu, celem projektu ustawy jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2, jak również pozwalających pracodawcom żądać od pracowników informacji o posiadaniu negatywnego wyniku tego testu.
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19Foto: Fusionstudio/Shutterstock

Jak wyjaśniono, konieczność wprowadzenia takich rozwiązań jest podyktowana potrzebą upowszechnienia wykonywania testów diagnostycznych, będących skutecznym narzędziem służącym zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. W uzasadnieniu zaznaczono, ze szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 znacznie ograniczają ryzyko zachorowania, a w przypadku zachorowania łagodzą przebieg choroby, jednak nie pozwalają całkowicie wyeliminować rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego konieczne jest wprowadzenie również innych instrumentów hamujących transmisję wirusa SARS-CoV-2.

Okazanie testu nie częściej niż raz w tygodniu

Zgodnie z projektem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może żądać od pracownika nie częściej niż raz w tygodniu informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

Pracownik będzie miał możliwość wykonania nieodpłatnego testu na obecność koronawirusa, zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W przypadku gdy pracownik nie przekaże pracodawcy informacji o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, będzie traktowany jak osoba, która nie poddała się testowi. Projekt ustawy zakłada, że pracownik, który nie poddał się testowi, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach.

Możliwość uzyskania odszkodowania

Natomiast pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy, może złożyć u pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie otrzymania odszkodowania z powodu zakażenia koronawirusem od pracownika, który nie poddał się testowi w kierunku SARS-CoV-2.

Projekt ustawy zawiera regulacje gwarantujące, że przetwarzanie danych osobowych związanych z podaniem informacji o negatywnym wyniku testu będzie dopuszczalne jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w projekcie.

W przypadku gdy pracownik nie przekaże pracodawcy informacji o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, będzie on traktowany jak osoba, która nie poddała się testowi.

Projekt ustawy ws. weryfikacji covidowej. Znamy datę jego procedowania

Projekt ustawy zakłada, że pracownik, który nie poddał się testowi, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach, jednak w przewidzianych w projekcie ustawy sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Projekt ma być procedowany we wtorek, 1 lutego o 16.00 na posiedzeniu Sejmu, które będzie kontynuacją obecnego.

Został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Posłem sprawozdawcą został Paweł Rychlik.

Czytaj także:

Zobacz także: Bolesław Piecha w Programie 3 Polskiego Radia

ms

Zobacz także

Zobacz także