more_horiz
Wiadomości

Kolejny dzień matur 2022. Ilu piszących wybrało chemię, a ilu włoski rozszerzony?

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022 06:24
Punktualnie o 9 rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu zaś odbędą się pisemne sprawdziany z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe.
Egzamin maturalny z Chemii napisze dziś 25,4 abiturientów
Egzamin maturalny z Chemii napisze dziś 25,4 abiturientówFoto: PAP/ Lech Muszyński

Chęć zdawania egzaminu pisemnego z chemii zadeklarowało 25,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Chęć zdawania egzaminu pisemnego z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 356 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 9.

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Trzy egzaminy obowiązkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wśród ok. 290 tys. tegorocznych maturzystów są absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, które zdecydowały się przystąpić do matury po raz pierwszy w życiu, ale także takie, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (P Wśród ok. 290 tys. tegorocznych maturzystów są absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, które zdecydowały się przystąpić do matury po raz pierwszy w życiu, ale także takie, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (PAP)

Czytaj także:

mbl

Zobacz także

Zobacz także