more_horiz
Wiadomości

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowy limit wydatków KRRiT

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022 17:03
Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zakłada on ustanowienie na lata 2023-2032 maksymalnych limitów wydatków KRRiT związanych z ustawowym zadaniem monitorowania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji dot. limitów wydatków KRRiT
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji dot. limitów wydatków KRRiTFoto: Daniel Gnap/KPRM

Projekt przedłożył minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W przyszłym roku upłynie 10-letni okres, na jaki zostały określone limity wydatków KRRiT w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Nowy limit wydatków KRRiT

Na lata 2023-2032 określony został maksymalny limit wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które związane są z ustawowym zadaniem monitorowania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Na stronie rządu podano, że "limit z 2022 r., czyli 585 tys. zł, będzie waloryzowany w poszczególnych latach w oparciu o wskaźnik średnioroczny dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych".

Przypomniano, że KRRiT ma ustawowy obowiązek monitorowania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD).

"Obejmuje on m.in.: kontrolowanie audiowizualnych usług medialnych na żądanie; przygotowywanie dokumentów wzywających dostawców do zaniechania działań dotyczących naruszania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji; prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kary na dostawców za działania naruszające przepisy ustawy; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz opracowywanie aktów wykonawczych w tym zakresie; współpraca z europejskimi organami regulacyjnymi oraz organizacjami zrzeszającymi takie organy" - napisano.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także:

Zobacz także: rzecznik PiS Radosław Fogiel w "Salonie politycznym Trójki"

jp

Zobacz także

Zobacz także