more_horiz
Wiadomości

CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zobacz, co sprawiło uczniom największą trudność

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022 11:15
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak zaznaczono, w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., do egzaminu przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy. 
Dzisiaj uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty
Dzisiaj uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasistyFoto: PIOTR LAMPKOWSKI/SE/EASTNEWS/AGENCJA SE/East News

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbył się pod koniec maja i trwał trzy dni. Uczniowie napisali sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla każdego ucznia na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, na indywidualnym koncie zdającego. Jak podała CKE, szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie opublikowane 19 września 2022 r.

Wyniki zadecydują o wyborze szkoły średniej

Jak mówią IAR uczennice z szkoły podstawowej nr 375 w Warszawie - od wyników dużo zależy. - To zaważy na tym gdzie się dostaniemy do liceum. Trochę się stresujemy, ale myślimy, że się dostaniemy do szkoły pierwszego wyboru - podkreślają ósmoklasistki.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ponad 7 tysięcy uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.


Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2022

Rozkłady wyników i parametry statystyczne egzaminu ósmoklasisty 2022

Jak podano we wstępnej informacji o wynikach opublikowanej przez CKE, do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło ok. 502 900 spośród 518 0004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy. 

Posłuchaj
00:19 Uczennice o swoich przeczuciach co do wyników egzaminu (IAR).mp3 Uczennice o swoich przeczuciach co do wyników egzaminu (IAR) 

Najtrudniejsze zadania

Trudności tegorocznym ósmoklasistom sprawiło zadanie 10. w teście z języka polskiego, które dotyczyło zagadnień z zakresu kształcenia językowego. Zadaniem ucznia było uzupełnienie krótkiego tekstu trzema brakującymi przecinkami. Przy rozwiązywaniu tego zadania uczeń musiał wykazać się znajomością zasad interpunkcyjnych dotyczących wtrąceń oraz zdań złożonych współrzędnie lub podrzędnie. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 23% ósmoklasistów.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku egzaminu z matematyki uczniowie uzyskali średnio 57% punktów możliwych do zdobycia.

Trudności sprawiło zdającym zadanie 11., którego rozwiązanie wymagało poprawnej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością analizowania i interpretowania danych przedstawionych w treści zadania. Poprawną odpowiedź w tym zadaniu wybrało 39% ósmoklasistów.

Czytaj także:

ms/pg

Zobacz także

Zobacz także