more_horiz
Wiadomości

Import węgla dla gospodarstw domowych. Premier wydał polecenie spółkom Skarbu Państwa

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2022 17:12
Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek resortu klimatu, wydał decyzję nakazującą spółkom Skarbu Państwa - Węglokoksowi i PGE Paliwa - zakupienie i sprowadzenie do Polski 4,5 mln ton węgla, który ma być wykorzystywany przez gospodarstwa domowe. - Zaczęliśmy już działania - potwierdzili przedstawiciele Węglokoksu.
PGE Paliwa i Węglokoks zostały zobowiązane do sprowadzenia do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla
PGE Paliwa i Węglokoks zostały zobowiązane do sprowadzenia do Polski łącznie 4,5 mln ton węglaFoto: Shutterstock/BK Awangga

Zgodnie z pismem premiera, do końca sierpnia Węglokoks ma kupić 2 mln ton węgla, a spółka PGE Paliwa 2,5 mln ton. Surowiec ma trafić do Polski przed końcem października.

- Potwierdzam, że Węglokoks SA otrzymał decyzję o zakupie węgla na rynkach międzynarodowych. Oprócz swojej podstawowej działalności gospodarczej, zaczęliśmy więc działania związane z importem - powiedział rzecznik spółki Jarosław Latacz.

- Wszystkie działania handlowe stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. Związani jesteśmy szeregiem umów międzynarodowych, w związku z czym nie mamy w tej chwili możliwości udzielania odpowiedzi na szczegółowe pytania - dodał przedstawiciel Węglokoksu.

Podstawa prawna

Z pisma szefa rządu wynika, że obu spółkom zakazano odsprzedaży węgla prywatnym pośrednikom. Zaznaczono też, że gdyby spółki odmówiły zawarcia umów dotyczących zakupu węgla, decyzja premiera stanie się "natychmiast wymagalna". Powołano się przy tym na przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z ustawą w sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące m.in. przedsiębiorców w celu przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny.

"Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia" - napisano w ustawie.

Zobacz także:

Operacją zajmą się spółki Skarbu Państwa

Zarówno PGE Paliwa jak i Weglokoks to spółki będące w gestii Skarbu Państwa. PGE Paliwa należy do PGE, w którym 60,86 proc. akcji należy do państwa. PGE Paliwa specjalizuje się w dostawach węgla na polskim rynku energii. Świadczy także usługi związane z logistyką dostaw. Jej klientami są zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy pośredniczące w handlu węglem zlokalizowane w całej Polsce.

Węglokoks jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zajmuje się: eksportem węgla kamiennego energetycznego, sortowanego i koksowego; importem węgla, magnetytu oraz biomasy, logistyką towarów z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, rzecznego i samochodowego.

8 kwietnia br. polski rząd w związku z agresją Rosji na Ukrainę wprowadził embargo na dostawy węgla ze Wschodu.

Według danych GUS w ubiegłym roku zużycie węgla w gospodarstwach domowych wyniosło 7,4 mln ton. Z Rosji do naszego kraju trafiało, w zależności od roku, około 8 mln ton węgla.

Zobacz także: poseł PiS Janusz Śniadek w PR24

jp

Zobacz także

Zobacz także