more_horiz
Wiadomości

Znane organizacje nie weryfikowały edukatorów seksualnych w rejestrze pedofilów. RPD: posypią się kary

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2022 07:36
Jak poinformował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, do sądów trafiły pierwsze wnioski o ukaranie organizacji, które mimo obowiązku prawnego nie sprawdzały swoich współpracowników zajmujących się edukacją seksualną dzieci w tzw. rejestrze pedofilów.
RPD: wnioski o ukaranie organizacji nieweryfikujących edukatorów seksualnych w rejestrze pedofilów
RPD: wnioski o ukaranie organizacji nieweryfikujących edukatorów seksualnych w "rejestrze pedofilów"Foto: M-Production/Shutterstock

"Od września miliony dzieci i młodzieży wróciły do szkół. Ruszyły zajęcia pozaszkolne, zapełniły się domy kultury, pracownie artystyczne i kluby sportowe. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzanie nie tylko stanu technicznego wszelkich urządzeń, pomocy dydaktycznych czy sprzętu sportowo-rekreacyjnego, lecz także weryfikacja osób, które pracują z dziećmi. Tego wymagają przepisy. Niestety, moja kontrola wykazała, że prawo jest lekceważone, za co posypią się kary" - wskazał, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie RPD.

Rzecznik przekazał, że "przeprowadził kontrolę w związku z sygnałami o niewypełnianiu przez stowarzyszenia i fundacje zajmujące się m.in. edukacją seksualną dzieci i młodzieży ustawowego obowiązku weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym swoich pracowników lub osób prowadzących działalność związaną z wychowaniem czy edukacją".

Dotychczas - jak głosi komunikat - skontrolowano 48 organizacji pozarządowych, w tym także organizacji religijnych. "Kontrola prowadzona za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego wykazała przypadki, w których fundacje i stowarzyszenia podlegające takiemu obowiązkowi nie tylko nie zweryfikowały swoich pracowników i współpracowników w rejestrze, ale niektóre nawet nie założyły kont w tym rejestrze" - przekazał RPD.

Znane organizacje nie weryfikowały edukatorów

Dodał, że okazało się, iż "znane fundacje i stowarzyszenia zajmujące się m.in. edukacją seksualną dzieci pomimo obowiązku prawnego nie sprawdzały swoich współpracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym".

Wśród takich organizacji - jak wymieniono w komunikacie RPD - znalazły się: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w której ramach Grupa Ponton prowadziła zajęcia w szkołach; Stowarzyszenie Lambda, które prowadziło warsztaty z dziećmi; Fundacja Edukacji Społecznej, która prowadziło zajęcia edukacyjne w szkołach; Stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii, które prowadziło akcję Tęczowy Piątek w szkołach; Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, prowadzące program Zdrovve Love z udziałem dzieci i młodzieży; Stowarzyszenie Grupa Stonewall, prowadzące zajęcia edukacji seksualnej w szkołach i Fundacja Edukabe, która realizowała projekty w szkołach podstawowych.

"O wszystkich ujawnionych przypadkach łamania prawa została zawiadomiona policja i prokuratura. Pierwszy wniosek o ukaranie policja już przekazała do sądu. Będą kolejne" - podkreślił RPD. Dodał, że informacja na ten temat została przekazana również do wiadomości ministra edukacji, ministra sprawiedliwości oraz Państwowej komisji ds. pedofilii.

Czytaj także:

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Funkcjonujący od blisko pięciu lat Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym składa się z części ogólnodostępnej (rejestr publiczny) oraz części z dostępem ograniczonym, z którego mają korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

Ponadto - zgodnie z ustawą - osoby, które mają być zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonywać inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, muszą być zweryfikowane w tym rejestrze. Weryfikacja musi nastąpić przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed jej dopuszczeniem do takiej działalności. Kto tego obowiązku nie wypełni, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Jednocześnie RPD zaapelował do dyrektorów placówek oświatowych i organizacji, które kontaktują się z dziećmi, o "ścisłe przestrzeganie przepisów zapewniających najmłodszym bezpieczeństwo, w tym wypełnianie obowiązku weryfikacji w rejestrze". Zapewnił także, że będzie kontynuował takie kontrole.

Zobacz także: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w Programie 1 Polskiego Radia

ng//PAP

Zobacz także

Zobacz także