more_horiz
Wiadomości

Sprawa sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN. TK bada ją w pełnym składzie

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023 13:20
W południe Trybunał Konstytucyjny w pełnym jedenastoosobowym składzie zajął się sporem kompetencyjnym pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi o prezydenckie prawo łaski. 
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Siedziba Trybunału KonstytucyjnegoFoto: Grand Warszawski/Shutterstock

Poprzednio dwukrotnie odraczano termin rozprawy, ponieważ nie udało się zebrać pełnego składu sędziowskiego. Posiedzeniu przewodniczy prezes Julia Przyłębska. Wśród sędziów orzekających jest między innymi Zbigniew Jędrzejewski, który był w gronie tak zwanych buntowników nieuznających prezesury Julii Przyłębskiej.

Nieprawomocny wyrok sądu

Z wnioskiem o zbadanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku zwrócił się ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Prezydent Andrzej Duda, na podstawie art. 139 Konstytucji, zastosował w 2015 roku prawo łaski w stosunku do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu rejonowego.

Posłuchaj
00:24 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajmuje się sporem kompetencyjnym pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym.mp3 Reprezentujący niższą izbę parlamentu poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że prezydenckie prawo łaski ujęte w artykule 139 Konstytucji należy rozumieć szeroko (IAR)

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego i podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta RP określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.

W zaistniałej sytuacji - w ocenie wnioskodawcy - doszło do sporu kompetencyjnego w odniesieniu do warunków stosowania prawa łaski. Wnioskodawca wskazał, że stosowanie prawa łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem prezydenta.

Czytaj także:

pg,iar

Zobacz także

Zobacz także